20.06.2024
 
"לבחון הפשרת כספי הקרן להבטחת כספי לקוחות"

 

 

שירות חדשות תיירות

 

חבר הכנסת מיקי זוהר (ליכוד) פנה לשר התיירות יריב לוין בבקשה לבחון את הפשרת הקרן לכספי לקוחות בענף התיירות.

הקרן, שהוקמה לפני כ-16 שנה מכוח הוראות חוק שירותי תיירות, נועדה להבטיח כי במקרה של פשיטת רגל של משרד נסיעות, תהיה קופה ממנה יוכל ציבור לקוחות אותו משרד להיפרע. משרדי הנסיעות בישראל, שהקימו את הקרן וחברים בה, הזרימו לקרן מיליוני שקלים לצורך מטרה זו.

יחד עם זאת, הקרן לא פעילה כמעט למן הקמתה. זאת, מאחר שהחוק התנה את הפעלתה בכך ששר התיירות יתקין תקנות שיקבעו את דרכי עבודתה. על אף פניות התאחדות משרדי הנסיעות לאורך 15 השנים האחרונות, אף אחד משרי התיירות לא התקין תקנות כנדרש.

חבר הכנסת זוהר הציע לשר לוין, כי אם יחליט שלא להתקין תקנות כאמור, יקדם את הסבת הקרן לשימושים אחרים לקידום ענף התיירות ומשרדי הנסיעות שכספם מופקד בקרן.

 

 

 

 

06/07/2016