28.09.2023
 
"לבטל הפטור ממכרז לסוכנות נסיעות ממשלתית"

 

 

שירות חדשות תיירות

  

בהמשך לפרסומים מן העת האחרונה בקשר לסוכנות הנסיעות הממשלתית ענבל, פנתה התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל אל החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו, בקריאה לבטל את הפטור ממכרז ל"סוכנות נסיעות ממשלתית", לקיים מכרזים עתיים לבחירת משרד או משרדי נסיעות שישרתו את הגופים הממשלתיים בתחום הנסיעות לתקופה שתוגדר במכרז, ולקבוע בין תנאי המכרז כי - כמקובל בעולם העסקים - כל משרד שירצה להתמודד במכרז זה יחויב בהצגת אישור חברות בהתאחדות.

מן ההתאחדות נמסר, כי "התיירות הינה אחד התחומים הדינמיים ביותר בכלכלה היום, והשינויים בו הובילו להעמקת ההתמקצעות ולירידה במחירי הנסיעות. למרות זאת, מזה עשור מבצעת ממשלת ישראל את כל הזמנות הנסיעות שלה דרך גוף אשר פועל תחת פטור ממכרז".

מנכ"לית ההתאחדות חני סובול אמרה כי "רבים ממשרדי הנסיעות החברים בהתאחדות מתמודדים במכרזים שמפרסמים גופים עסקיים לבחירת משרד נסיעות שישרת את מפרסם המכרז, ואחד מתנאי היסוד בהתמודדויות אלה הוא הצגת אישור חברות בהתאחדות, המהווה עבור הגורמים העסקיים סוג של 'תו תקן' והבטחה לעבודה נכונה ומעודכנת. מה גם, שההתאחדות וחבריה חתומים על הקוד האתי הגלובלי לתיירות של ארגון התיירות העולמי UNWTO ומחויבים לתיירות אתית. אך מתבקש הוא, כי גם הממשלה על כל משרדיה, תפעל לפי הקודים העסקיים המקובלים היום בתחום התיירות בפרט והמינהל התקין בכלל", מסכמת סובול.

 

 

 

04/07/2016