25.07.2024
 
מאי בבתי המלון: אין התאוששות

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות מפרסמת היום את נתוני חודש מאי בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד ולנתוני מאי 2014, טרום המשבר המתמשך בתיירות הנכנסת, שהחל ב'צוק איתן'.
לינות תיירים: במאי נרשמו כ-867 אלף לינות תיירים, ללא שינוי לעומת מאי 2015, וירידה של 27% לעומת מאי 2014 ( לפני 'צוק איתן').
לינות ישראלים: כ-1 מיליון, 7% ירידה ביחס לאשתקד ו-6% עליה לעומת מאי 2014.

סה"כ נרשמו במאי בבתי המלון כ-1.9 מיליון לינות תיירים + ישראלים, 4% ירידה לעומת מאי 2015, 12% ירידה לעומת מאי 2014.

התפלגות לינות התיירים: בכל הערים, למעט הרצליה - ירידה בלינות התיירים לעומת מאי 2014: במערב ירושלים: כ-229 אלף לינות (4% עליה לעומת אשתקד, 29% ירידה לעומת 2014), בתל אביב כ-208 אלף לינות (9% ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 22% ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת כ-107 אלף לינות (19% עלייה בהשוואה ל-2015, 21% ירידה בהשוואה ל-2014), באילת כ-44 אלף לינות תיירים (10% ירידה לעומת אשתקד, 47% ירידה לעומת 2014), בים המלח כ-58 אלף (1% עליה לעומת אשתקד, 32% ירידה לעומת 2014), בנתניה כ-27 אלף לינות (27% ירידה לעומת השנה שעברה, 45% ירידה לעומת 2014), בנצרת כ-21 אלף (7% ירידה לעומת 2015, 38% ירידה לעומת 2014), בחיפה כ-26 אלף לינות (5% עליה לעומת אשתקד, 10% ירידה לעומת 2014). בהרצליה נרשמה עליה בשנתיים האחרונות בגלל הגידול במצבת החדרים: כ-22 אלף לינות (4% עליה לעומת אשתקד, 7% עליה לעומת 2014).

התפלגות לינות הישראלים: במרבית האזורים - ירידה בלינות הישראלים בהשוואה למאי 2015, אך עלייה לעומת 2014.
בים המלח כ-121 אלף לינות (7% ירידה לעומת 2015, 11% עליה בהשוואה ל-2014), באילת כ-546 אלף לינות ישראלים (4% ירידה לעומת השנה שעברה, 2% עליה בהשוואה למאי 2014), בטבריה וסובב כנרת כ-87 אלף לינות (9% ירידה בהשוואה לאשתקד, 12% עליה לעומת 2014), במערב ירושלים כ-44 אלף לינות (29% ירידה לעומת 2015, 7% עליה לעומת 2014), בתל אביב 53 אלף לינות (3% ירידה לעומת אשתקד, 35% עליה לעומת 2014), בחיפה כ-19 אלף לינות (3% עליה בהשוואה לשנה שעברה, 10% עליה בהשוואה ל-2014), בנתניה 14 אלף לינות ישראלים ( 13% עליה לעומת אשתקד, 28% עליה לעומת 2014) ובהרצליה 9.5 אלף לינות (21% ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 9% עליה בהשוואה ל-2014).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים: מלבד בטבריה וסובב כינרת וחיפה, נרשמו ירידות בלינות הישראלים והתיירים בסה"כ בהשוואה ל-2015.
לעומת 2014 - ירידה בלינות בכל הערים מלבד הרצליה
.
ירידות נרשמו באילת: כ-590 אלף לינות (4% ירידה לעומת השנה שעברה, 12% ירידה לעומת 2014), במערב ירושלים כ-273 אלף לינות (3% ירידה בהשוואה לאשתקד, 25% ירידה בהשוואה ל-2014), בתל אביב כ-260 אלף לינות (8% ירידה לעומת השנה שעברה, 14% ירידה לעומת לפני שנתיים), בים המלח כ-180 אלף לינות בסה"כ (4% ירידה לעומת אשתקד, 8% ירידה בהשוואה ל-2014), בנתניה כ-42 אלף לינות (17% ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 32% ירידה לעומת לפני שנתיים) ובנצרת כ-28 אלף לינות (3% ירידה לעומת אשתקד, 30% ירידה לעומת 2014).
בהרצליה כ-31 אלף (5% ירידה לעומת אשתקד, 8% עליה לעומת 2014), בטבריה וסובב כינרת כ-194 אלף (5% עלייה לעומת 2015, 9% ירידה לעומת 2014) ובחיפה 45 אלף לינות (4% עלייה בהשוואה לאשתקד, 3% ירידה לעומת 2014).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-66% בלבד (2% ירידה ביחס ל-2015, 12% ירידה לעומת מאי 2014).
בים המלח 76% (ללא שינוי בהשוואה ל-2015, 5% ירידה לעומת 2014), באילת כ- 72% (1% עליה ביחס ל-2015, 1% ירידה ביחס ל-2014), בתל אביב כ-75% (8% ירידה ביחס ל-2015, 15% ירידה לעומת 2014), בחיפה כ-68% (1% ירידה ביחס לאשתקד, ללא שינוי לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת כ-63% (10% ירידה ביחס ל- 2015, 11% ירידה ביחס ל-2014), בהרצליה כ-60% (2% עליה ביחס ל-2015, 15% ירידה לעומת 2014), בנתניה כ-54% בלבד (17% ירידה ביחס לאשתקד, 28% ירידה בהשוואה ל-2014) במערב ירושלים כ-60% (5% ירידה ביחס ל-2015, 27% ירידה בהשוואה ל-2014), בנצרת כ-48% בלבד (3% ירידה ביחס לשנה שעברה, 24% ירידה ביחס ל-2014).

מצבת חדרי המלון עמדה על 51,074 (1% עליה לעומת אשתקד), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים, בעיקר בירושלים, בתל אביב ובהרצליה.

  

סיכום החודשים ינואר - מאי 2016 בבתי המלון

לינות התיירים: כ-3.4 מיליון (1% עליה לעומת אותה התקופה ב-2015, 25% ירידה לעומת התקופה המקבילה ב-2014).

לינות הישראלים: כ-4.7 מיליון (3% עליה לעומת אשתקד, 11% עליה לעומת התקופה המקבילה ב-2014).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ-8.1 מיליון (2% עליה לעומת אשתקד, 8% ירידה לעומת 2014).

תפוסת החדרים: כ-58% (2% עליה לעומת אשתקד, 9% ירידה לעומת 2014).

מצבת חדרי המלון בינואר- מאי 2016 עמדה על 51,069 חדרים (2% עליה לעומת אשתקד, 3% עליה לעומת 2014).

 

 

 

 

22/06/2016