03.10.2023
 
מלונות הכשרה: יופסק ניהול רויאל רימונים ים המלח

 

שירות חדשות תיירות

 

מלונות הכשרת היישוב (רימונים) הודיעה לבורסה: 

1. דנים השקעות בע"מ, הבעלים של מלון רויאל רימונים ים המלח ("הבעלים"), אשר מנוהל על ידי החברה על פי הסכם ניהול מ- 11/2010 ("הסכם הניהול"), הודיעה לחברה על סיום הסכם הניהול, כך שהוא יסתיים לא יאוחר מששה חודשים ממתן ההודעה האמורה, וזאת בהתאם להוראות ההסכם העוסקות בזכות הבעלים לקצר את תקופת הניהול.


2. החברה בוחנת, יחד עם יועציה המשפטיים, את ההודעה ואת האפשרויות המשפטיות והעסקיות העומדות בפניה.


3. יוזכר כי בין החברה לבין הבעלים מתקיימים הליכים משפטיים נוספים.

 

 

 

30/05/2016