21.06.2024
 
אפריל במלונות: נמשך המשבר בתיירות הנכנסת

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני אפריל בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד ולנתוני אפריל 2014, כשלושה חודשים טרום המשבר המתמשך בתיירות הנכנסת, שהחל ב'צוק איתן'.
מהנתונים עולה כי לאחר כמה חודשים שבהם התמתנו הירידות בלינות התיירים, הרי שבאפריל שוב מתחזקות הירידות, ובעיקר: בירושלים, בטבריה, בנתניה ובנצרת.

לינות תיירים: באפריל נרשמו כ- 760 אלף לינות תיירים, ירידה של 8%- לעומת אפריל 2015, ושל 27%- לעומת אפריל 2014 (כאמור, כשלושה חודשים לפני 'צוק איתן').
לינות ישראלים: כ- 1.2 מיליון, 11%+ עליה לעומת אשתקד, 11%+ לעומת אפריל 2014.

סה"כ נרשמו באפריל בבתי המלון: כ- 2 מיליון לינות תיירים + ישראלים,
3%+ עלייה לעומת אפריל 2015, 7%- לעומת אפריל 2014.

התפלגות לינות התיירים: למעט בהרצליה, שם נפתחו בתי מלון חדשים, ירידות במרבית  אזורי הארץ לעומת אפריל 2015 ואפריל 2014: במערב ירושלים: כ- 168 אלף לינות (15%- לעומת אשתקד, 34%- לעומת 2014), בתל אביב: כ- 186 אלף לינות (8%- לעומת אשתקד, 20%- ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת כ- 77 אלף לינות (15%- לעומת אשתקד, 35%- לעומת 2014), באילת: כ- 84  אלף (5%+ לעומת אשתקד, 37%- ירידה לעומת 2014), בים המלח: כ-53 אלף (1%- לעומת אשתקד, 27%- לעומת 2014), בנתניה: כ- 24 אלף (17%- לעומת אשתקד, 25%- לעומת 2014), בנצרת: כ- 20 אלף (19%- לעומת 2015, 26%- לעומת 2014) ובחיפה: כ- 18 אלף לינות (10%+ לעומת אשתקד, 13%- לעומת 2014). לעומת זאת, בהרצליה נרשמה עליה בזכות הגידול במצבת החדרים: כ- 27 אלף לינות (33%+ לעומת אשתקד, 35%+ לעומת 2014).

לדברי נועז בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל: "ככל שהמשבר הנוכחי (שתחילתו 'צוק איתן') - מתארך, כך גם מתגבר התסכול בשטח. רבים בתעשיית התיירות, ולא רק מלונאים, מתקשים להבין למה משרד התיירות מתמהמה בפעילויות השיווק ולא יוצא לאלתר בפעילות שיווק אגרסיבית לשם החזרת תנועת התיירות הנכנסת משווקי היעד המסורתיים של מדינת ישראל, וזאת חרף תקציב השיווק הגבוה אי פעם, שהשיג השר יריב לוין. יש תקציב, וגבוה, אבל העשייה השיווקית עד כה מעטה ואינה הולמת את המצב". לדבריו: "בתי מלון רבים, בעיקר באזורים שנפגעו יותר מאחרים מהמשבר (ירושלים, נצרת, טבריה ונתניה), חווים קשיים כלכליים לשרוד את התקופה הנוכחית, ללא קיצוצים נרחבים בכוח האדם ופגיעות ממשיות בהוצאות התפעול, שהן קשיחות. התסכול באזורים אלו הולך וגדל. מזל שהציבור בישראל ממשיך להצביע ברגליים ומציל את המצב. גם באפריל, כמו בחודש הקודם, החבילות האטרקטיביות, שהוצעו לישראלים עד סמוך לחג הפסח, עודדו ליציאה לנופש ולהגדלת היקף לינות הישראלים".

התפלגות לינות הישראלים:
עליות לעומת אפריל אשתקד, למעט בים המלח: כ-138 אלף לינות (2%- לעומת אשתקד).
באילת: כ- 553 אלף לינות (10%+ לעומת 2015), בטבריה וסובב כנרת: כ- 115אלף לינות (10%+), במערב ירושלים : כ- 74 אלף לינות (6+ עליה), בתל אביב: 76 אלף לינות (35%+), בחיפה: 31 אלף לינות (32%+ עליה), בנתניה: כ- 19 אלף לינות ( 23%+) ובהרצליה: 15 אלף לינות (52%+ עליה).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים:
ירידות נרשמו: במערב ירושלים: 242 אלף (9%- לעומת אשתקד, 22%- לעומת 2014), בים המלח: 191 אלף לינות (1%- לעומת אשתקד, 6%- לעומת 2014) בטבריה וסובב כנרת: כ- 192 אלף (1%- לעומת אשתקד, 11%- לעומת 2014), בנתניה: כ-44 אלף (3%- לעומת אשתקד ו-17%- לעומת 2014) ובנצרת: כ- 31 אלף (5%- לעומת אשתקד, 19%- לעומת 2014).
לעומת זאת עליות נרשמו באילת: כ- 636 אלף לינות  (9%+ לעומת אשתקד, 3%- לעומת2014), בתל אביב: כ- 262 אלף לינות (1%+ עליה לעומת אשתקד, 8%- לעומת 2014),  בחיפה: כ- 49 אלף לינות (22%+ ביחס ל- 2015, 11%+ ביחס ל- 2014), בהרצליה: כ- 42 אלף לינות (39%+ בהשוואה לשנה שעברה, 48%+ בהשוואה ל- 2014)

תפוסת החדרים הארצית הגיעה ל-66% בלבד! (3%+ביחס ל- 2015, 8% - ירידה לעומת אפריל 2014). התפוסות הנמוכות בירושלים, טבריה, נתניה ונצרת  מלמדות על עומק המשבר באזורים אלו.
בים המלח: 77% (2%+ בהשוואה ל- 2015, 4%- לעומת 2014), וגם באילת: כ- 77% (13%+ ביחס ל-2015, ללא שינוי ביחס ל-2014),במלונות תל אביב: כ- 74% (1%+ ביחס   ל-2015, 7%- לעומת 2014), בחיפה: כ- 70% (24%+ ביחס לאשתקד, 14%+ לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת :כ- 59% (3%- ביחס  ל- 2015, 13%- ביחס ל- 2014), בהרצליה: כ- 57% (10%+ ביחס ל- 2015, 7%- לעומת 2014), בנתניה: כ- 55% בלבד (5%- ביחס לאשתקד, 12%- בהשוואה  ל- 2014) במערב ירושלים: כ- 54% (10%- ביחס ל- 2015, 27%- ביחס לאפריל 2014),  וגם בנצרת: כ-54% בלבד (4%- ביחס לשנה שעברה, 8%- ביחס ל- 2014).

 

מצבת חדרי המלון עמדה על 51,074 (1%+ לעומת אשתקד), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים, בעיקר בירושלים, בתל אביב ובהרצליה.

 

סיכום החודשים ינואר - אפריל ב- 2016 בבתי המלון

לינות התיירים: כ- 2.6 מיליון (ללא שינוי לעומת אותה התקופה ב- 2015, 25%- ירידה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014).

לינות הישראלים: כ- 3.7 מיליון (6%+ עליה לעומת אשתקד, 13%+ עליה לעומת התקופה המקבילה ב-2014).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ- 6.3 מיליון (4%+ עליה לעומת אשתקד,  6%- ירידה לעומת 2014).

תפוסת החדרים: כ- 56% (3%+ עליה לעומת אשתקד, 8%- ירידה לעומת 2014).

מצבת חדרי המלון בינואר- אפריל 2016: עמדה על 51,068 חדרים (2%+ עליה לעומת אשתקד, 4%+ עליה לעומת 2014).

 

   

 

 

23/05/2016