14.06.2024
 
הרבעון הראשון במלונות: 4% עליה בלינות תיירים, 3% עליה בלינות ישראלים לעומת 2015

 

שירות Tnet

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני מרץ בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד ולנתוני מרץ 2014, כארבעה חודשים טרום המשבר המתמשך בתיירות הנכנסת, שהחל ב'צוק איתן'.
מהנתונים עולה כי אמנם חלה התמתנות בהיקף המשבר בתיירות הנכנסת ביחס לאשתקד, אך עדיין המצב לא טוב בעיקר בירושלים, בטבריה, בנתניה ובנצרת.

לינות תיירים: במרץ נרשמו כ- 705 אלף לינות תיירים, אמנם עליה של 5% לעומת מרץ 2015, אבל ירידה של 29% לעומת מרץ 2014 (כארבעה חודשים לפני 'צוק איתן'). לינות ישראלים: 917 אלף, 6% עליה לעומת אשתקד, 28% עליה לעומת מרץ 2014. סה"כ נרשמו במרץ בבתי המלון כ-1.6 מיליון לינות תיירים + ישראלים,
6% עלייה לעומת מרס 2015, 5% ירידה לעומת מרץ 2014.

התפלגות לינות התיירים: למעט בהרצליה, שם נפתחו בתי מלון חדשים, ירידות כמעט בכל אזורי הארץ לעומת מרץ 2015 ומרץ 2014: בירושלים כ-205 אלף לינות (4% ירידה לעומת אשתקד, 36% ירידה לעומת 2014), בתל אביב כ-175 אלף לינות (2% עליה לעומת אשתקד, 14% ירידה לעומת 2014), בטבריה כ-57 אלף לינות (6% ירידה לעומת אשתקד, 43% ירידה לעומת 2014), באילת כ-83 אלף (63% עליה לעומת אשתקד, 34% ירידה לעומת 2014), בים המלח כ-39 אלף (2% עליה לעומת אשתקד, 40% ירידה לעומת 2014), בנתניה כ-21 אלף (4% ירידה לעומת אשתקד, 27% ירידה לעומת 2014), בנצרת כ-16 אלף (5% ירידה לעומת 2015, 48% ירידה לעומת 2014) ובחיפה כ-17 אלף לינות (13% ירידה לעומת אשתקד, 24% ירידה לעומת 2014). רק בהרצליה נרשמה עליה בזכות הגידול במצבת החדרים: כ-16 אלף לינות (24% עליה לעומת אשתקד, 39% עליה לעומת 2014).


התפלגות לינות הישראלים:
ירידות לעומת מרץ אשתקד (2015) - בנתניה כ-12 אלף לינות ( 8% ירידה) ובירושלים כ-51 אלף לינות (10% ירידה).
ביתר חלקי הארץ עליות: באילת כ-416 אלף לינות (5% עליה לעומת 2015), בים המלח כ-135 אלף לינות (8% עליה לעומת אשתקד), בטבריה כ-55 אלף לינות (12% עליה), בתל אביב 60 אלף לינות (21% עליה), בחיפה כ-24 אלף לינות (43% עליה) ובהרצליה כ-10 אלף לינות (60% עליה).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים: מלבד ירושלים ונתניה - עליות בהשוואה ל-2015 , אך ירידות ביחס למרץ 2014.
באילת נרשמו כ-500 אלף לינות (12% עליה לעומת אשתקד, 13% עליה לעומת 2014 ), בירושלים 256 אלף (5% ירידה לעומת אשתקד, 30% ירידה לעומת 2014), בתל אביב כ-235 אלף לינות (6% עליה לעומת אשתקד, 3% ירידה לעומת 2014), בים המלח כ-174 אלף לינות (6% עליה לעומת אשתקד, 1% עליה לעומת 2014), בטבריה 111 אלף (2% עליה לעומת אשתקד, 21% ירידה לעומת 2014), בחיפה כ- 40 אלף לינות (13% עליה ביחס ל-2015, ללא שינוי ביחס ל-2014), בנתניה כ-33 אלף (6% ירדה לעומת אשתקד ו-17% ירידה לעומת 2014), בהרצליה כ-26 אלף לינות (36% עליה בהשוואה לשנה שעברה, 48% עליה בהשוואה ל-2014) ובנצרת כ-20 אלף (1% עליה לעומת אשתקד, 42% ירידה לעומת 2014).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-58% בלבד (5% עליה ביחס ל-2015, 8% ירידה לעומת מרץ 2014). התפוסות הנמוכות בירושלים, טבריה, נתניה ונצרת מלמדות על עומק המשבר באזורים אלו.
בים המלח כ-72% (11% עליה בהשוואה ל-2015, 1% ירידה לעומת 2014), במלונות תל אביב כ-67% (2% ירידה ביחס ל-2015, 8% ירידה לעומת 2014), באילת כ-67% (20% עליה ביחס ל-2015, 15% עליה ביחס ל-2014), בחיפה 59% (7% עליה ביחס לאשתקד, 3% ירידה לעומת 2014), בהרצליה כ-50% (1% ירידה ביחס ל-2015, 6% עליה לעומת 2014), בירושלים כ-49% (6% ירידה ביחס ל-2015, 34% ירידה ביחס לינואר 2014), בטבריה כ-49% (5% עליה ביחס ל- 2015, 22% ירידה ביחס ל-2014), בנתניה כ-44% בלבד (5% ירידה ביחס לאשתקד, 15% ירידה בהשוואה ל-2014) ובנצרת 36% בלבד (ללא שינוי ביחס לשנה שעברה, 38% ירידה ביחס ל-2014).

מצבת חדרי המלון עמדה על 51,061 (2% עליה לעומת אשתקד), בעקבות פתיחת חדרי מלון חדשים, בעיקר בירושלים, בתל אביב ובהרצליה.

 

סיכום החודשים ינואר - מרץ - הרבעון הראשון ב-2016 בבתי המלון

לינות התיירים: כ-1.8 מיליון (4% עליה לעומת הרבעון הראשון 2015, 24% ירידה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014).

לינות הישראלים: כ-2.5 מיליון (3% עליה לעומת הרבעון הראשון אשתקד, 13% עליה לעומת התקופה המקבילה ב-2014).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: 4.3 מיליון (4% עליה לעומת אשתקד, 6% ירידה לעומת 2014).

תפוסת החדרים: כ-53.3% (3% עליה לעומת אשתקד, 8% ירידה לעומת 2014).

מצבת חדרי המלון בינואר- מרץ 2016: עמדה על 51,061 חדרים (2% עליה לעומת אשתקד, 3% עליה לעומת 2014).

 

 

 

19/04/2016