25.07.2024
 
נתוני ינואר במלונות: המשבר מעמיק

 

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני ינואר בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני ינואר 2014, טרום המשבר המתמשך בתיירות הנכנסת, שהחל ב'צוק איתן', ומתגבר מאז פרץ גל הטרור הנוכחי בחודש אוקטובר.
מהנתונים עולה תמונת משבר גדול, בעיקר במלונות ירושלים, נתניה, טבריה ונצרת.

לינות תיירים: בינואר נרשמו כ-537 אלף לינות תיירים בארץ, אמנם עליה של 2% לעומת ינואר 2015, אבל ירידה של 22% לעומת ינואר 2014 (כחצי שנה לפני 'צוק איתן').
לינות ישראלים: כ- 774 אלף, 5% ירידה לעומת אשתקד, 1% לעומת ינואר 2014.

סה"כ נרשמו בינואר בבתי המלון: כ- 1.3 מיליון לינות תיירים + ישראלים, 2% ירידה לעומת ינואר 2015, 10% ירידה לעומת ינואר 2014.

התפלגות לינות התיירים: ירידות נרשמו ברוב חלקי הארץ לעומת ינואר 2014.
במערב ירושלים: 154 אלף לינות בלבד (2% עליה לעומת אשתקד, 22% ירידה לעומת ינואר 2014), בת"א: כ-134 אלף לינות (1% ירידה לעומת אשתקד, 17% ירידה לעומת 2014), באילת: כ-60 אלף (27% עליה לעומת ינואר אשתקד, 38% ירידה לעומת ינואר 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ-46 אלף לינות (6% עליה לעומת אשתקד, 12% ירידה לעומת 2014), בים המלח: כ-18 אלף (3% עליה לעומת אשתקד, 42% ירידה לעומת ינואר 2014), בנתניה: כ-15 אלף (22% ירידה לעומת אשתקד, 42% ירידה לעומת 2014), בחיפה: כ-15 אלף לינות (18% עליה לעומת אשתקד, 5% ירידה לעומת 2014) ובנצרת: 6,000 (28% ירידה לעומת 2015, 28% ירידה לעומת 2014).
רק בהרצליה נרשמו עליות: 14 אלף לינות (28% עליה לעומת אשתקד, 53% עליה לעומת 2014).

התפלגות לינות הישראלים: מגמה מעורבת.
באילת: כ-305 אלף לינות (7% ירידה לעומת ינואר 2015), בטבריה וסובב כנרת: כ- 71 אלף לינות (8% ירידה לעומת אשתקד) ובמערב ירושלים: כ-50 אלף לינות (23%ירידה).
לעומת זאת, בים המלח אין שינוי לעומת ינואר אשתקד: כ-126 אלף לינות, בתל אביב: כ-54 אלף לינות (4% עליה), בחיפה: כ-21 אלף לינות (6% עליה), בהרצליה כ-9,000 לינות (21% עליה) ובנצרת: כ-6,000 לינות (8% עליה).  

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים: ירידות בהשוואה לאשתקד, ובוודאי ביחס לינואר 2014, נרשמו כמעט בכל רחבי הארץ, למעט בתל אביב: כ- 188 אלף לינות (1% עליה לעומת ינואר אשתקד, 10% ירידה לעומת ינואר 2014), בחיפה: כ-36 אלף לינות (11% עליה בהשוואה לינואר 2015, 9% עליה לעומת ינואר 2014) ובהרצליה: כ-23 אלף לינות (25% עליה לעומת השנה שעברה, 44% עליה לעומת 2014).
לעומת זאת, באילת נרשמו כ-365 אלף לינות (3% ירידה לעומת ינואר אשתקד, 7%ירידה לעומת ינואר 2014), במערב ירושלים: כ-204 אלף (6% ירידה לעומת אשתקד, 19% ירידה לעומת 2014), בים המלח: כ-145 אלף (1% עליה לעומת ינואר אשתקד, 16% ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: 117 אלף (3% ירידה לעומת אשתקד, 7% ירידה לעומת 2014), בנתניה: כ-29 אלף (8% ירידה לעומת אשתקד, 32% ירידה לעומת 2014) ובנצרת: 12 אלף (13% ירידה לעומת אשתקד, 24% ירידה לעומת 2014).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-48% בלבד (1% ירידה ביחס לאשתקד ו-9% ירידה לעומת ינואר 2014).
בים המלח: כ-59% (3% ירידה בהשוואה לאשתקד, 16% ירידה לעומת 2014), במלונות תל אביב: כ-57% (2% ירידה בהשוואה לאשתקד ו-9% ירידה לעומת 2014), באילת: כ-54% (4% עליה ביחס ל-2015, 1% ירידה ביחס ל-2014), בחיפה: 52% (ללא שינוי ביחס לאשתקד, 6% עליה לעומת 2014), בהרצליה: כ- 45% (4% ירידה ביחס ל-2015, 9% עליה לעומת 2014), במערב ירושלים: 43% בלבד (8% ירידה ביחס ל-2015, 26% ירידה ביחס לינואר 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ-38% (1% ירידה בהשוואה לאשתקד, 6% ירידה ביחס ל- 2014), בנתניה: כ-37% (7% ירידה ביחס לאשתקד, 26% ירידה בהשוואה ל-2014) ובנצרת: כ- 20% בלבד (12% ירידה ביחס ל-2015, 13% ירידה ביחס ל-2014).

מצבת חדרי המלון עמדה על 50,969 (2% עליה לעומת אשתקד).

 

 

 

 

23/02/2016