25.07.2024
 
ועדת השרים אישרה: תשתיות תיירותיות יוגדרו כ-"תשתיות לאומיות"

 

 

שירות חדשות תיירות

 

לפני כחודשיים החליטה הממשלה לקבל את הצעת שר התיירות יריב לוין ושר האוצר משה כחלון, לפיה חוק התכנון והבנייה יתוקן על ידי הוספת ענף התשתיות התיירותיות להגדרת "תשתיות לאומיות".

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את התזכיר לתיקון החוק - מהלך שיביא לייעול וקיצור הליכי התכנון והקמת מלונות. הייעול יבוא לידי ביטוי בכך שהות"ל (ועדה לתשתיות לאומיות) תוכל לדון בתכניות להקמת מלונות ולקצר באופן משמעותי את תהליך אישור תכניות תיירותיות גדולות. לאחר אישור הממשלה היום, עוברת ההצעה לתיקון החוק להצבעה בכנסת.

שר התיירות יוכל להכריז על מתחם או תכנית, הכוללת מספר מתקני אכסון בפריסה ארצית, כתשתית לצרכי תיירות, והיא תידון במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות. כמו כן נציג שר התיירות יצורף כממלא מקום לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות.

'תשתית לצרכי תיירות' תוגדר כ"מתחם תיירותי הכולל לפחות 500 חדרי אכסון תיירותי, ו/או ארבעה מתקני אכסון תיירותיים נפרדים, ו/או לפחות שני מתקני אכסון תיירותיים בפריסה ארצית או אזורית, הכוללים יחד לפחות 300 חדרי אכסון תיירותי, ששר התיירות הכריז עליהם כ'תשתית לצורכי תיירות'".

כמו כן יתאפשר, כהוראת שעה למשך שנתיים, באזורים בהם ישנן ועדות מקומיות עצמאיות, להמיר לייעוד של מגורים, מחצית מהגדלת השטח הכולל המותר לבניית מלונאות. כך יוסמכו הוועדות המקומיות העצמאיות לאשר תוספת של 20% לזכויות הבניה הקיימות לטובת בנייה למגורים. כמו כן הוחלט לבחון כי גם במקרה של הסבת מבנה, תוך שינוי ייעוד לייעוד מלונאי, ניתן יהיה להוסיף 20%  תוספת לזכויות הבניה הקיימות כזכויות של מגורים לצורך מינוף כלכלי להקמת המלון.

 

בדברי ההסבר נכתב בין היתר:

אחת הדרכים למימוש הפוטנציאל התיירותי של מדינת ישראל הינו הגדלת היצע חדרי המלון, המהווים חלק מרכזי במוצר התיירותי הישראלי. הגידול בהיצע החדרים נעשה עד כה בהיקפים מצומצמים. מעבודות הצוותים המקצועיים במשרד התיירות ומעבודות שנעשו בעבר עולה, כי שתי הסיבות העיקריות בעטיין היצע חדרי האכסון אינו גדל בצורה משמעותית יותר בשנים האחרונות:

  • הימּשכות הליכי התכנון וקבלת ההיתרים, האורכים כיום מספר רב של שנים, כאשר לא אחת נדרש למעלה מעשור לצורך השלמת הליך הבניה.

  • הפער שבין התשואה הממוצעת בענף לבין רמת הסיכון הגבוהה בכלל, ובפרט בשל המשברים הגיאופוליטיים שפוקדים את מדינת ישראל.

 

 

 

 

17/01/2016