20.06.2024
 
הסכם עבודה חדש בין אגודת מורי הדרך ללשכת מארגני התיירות הנכנסת

 

 

שירות חדשות תיירות

 

אגודת מורי הדרך ולשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל חתמו לאחרונה על הסכם עבודה חדש. ההסכם נכנס לתוקף רטרואקטיבית מ-1 בדצמבר 2015, ויחול עד 30 בנובמבר 2019.

ההסכם קובע כי בשנתיים הראשונות, כלומר עד 1 בדצמבר 2017, ימשיך שכר מורי הדרך בקבוצות תיירות נכנסת לעמוד על 225.50 דולר ליום עבודה, לרבות עלות מעביד. החל מתאריך זה ועד לתום ההסכם, יועלה שכר העבודה ב- 15ליום עבודה, ויעמוד על 240.50 דולר ביום. שכר העבודה ישולם על בסיס שער הדולר היציג ביום ה-25 לחודש העבודה.

בהסכם החדש נקבעת הקמת מנגנון לתשלום פיצויים למורה הדרך בגין ימי מחלה. המעסיק יעביר לאגודת מורי הדרך את התשלום בגין ימים אלה, והאגודה תפקיד אותם בידי גוף מבטח במסגרת פוליסת ביטוח שתבטיח למורי הדרך כיסוי מלא בגין ימי המחלה הללו.

הישג משמעותי בהסכם זה הוא ביטול ההסתייגות למורי הדרך העוסקים בתיירות פנים. בהסכם הקודם, שעתה פג תוקפו, הוכנסה הסתייגות כזו. משמעות ההסתייגות היא שבמקרה שיינתן צו הרחבה של תנאי ההסכם לכל הגופים במשק, מדריכי תיירות הפנים לא ייכללו בו ושכרם יהיה נמוך יותר. בהסכם החדש הצליחה האגודה להביא לביטול סעיף זה. לפיכך, למרות שמדובר בהסכם עם הגוף המארגן את סוכני התיירות הנכנסת, הרי שניתן יהיה להרחיבו בעתיד גם למורי דרך המדריכים ישראלים ברחבי הארץ.

להסכם נוסף סעיף בדבר סכסוכים בין המעסיק לבין מורה הדרך אשר יוכרע ע"י ועדת בוררות קבועה. בוועדה זו ישבו נציג האגודה ונציג הלשכה, ובמידה ולא יגיעו להסכמה ביניהם, ימנו בורר מוסכם שלישי. החלטות ועדת הבוררות תהיינה סופיות.

 

 

 

11/01/2016