18.03.2018
 
חשש: תכנית המלונות תנוצל לבניה לעשירים

 

 

 

 

(ידיעות אחרונות 15/11/2015)