28.09.2023
 
משבר גיאו פוליטי עתידי? חכו לוועדה

 

 

שירות חדשות תיירות

 

על פי הצעה שאושרה בישיבת הממשלה היום, במקרה של משבר גיאו-פוליטי יכונס צוות מיוחד בראשות מנכ"ל משרד התיירות בתוך 14 יום ממועד האירוע ויגבש המלצות לממשלה על אופן הטיפול במשבר, הכלים והיקף הסיוע הדרושים לתעשיית התיירות. בין חברי הצוות יהיו מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציג מטעמו  וראש אגף התקציבים.

ההחלטה על הצורך בבניית "ארגז כלים" לסיוע לתעשיית התיירות לאחר אירועים גיאו-פוליטיים התקבלה בעקבות המלצות צוות בין משרדי, בראשות מנכ"ל המשרד, אמיר הלוי, ובהמשך להחלטת הממשלה בנושא מספטמבר 2014, בעניין סיוע לתעשיית התיירות לאחר מבצע "צוק איתן". על פי ההחלטה, בהתקיים אירוע גאו-פוליטי יוקם לבקשת מנכ"ל משרד התיירות צוות בראשותו ובהשתתפות מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו וראש אגף תקציבים, אשר ימליץ לממשלה על הכלים והיקף הסיוע הדרושים לתעשיית התיירות בעקבות האירוע, בהיוועצות עם המשרדים הרלוונטיים. הצוות יגיש את המלצותיו לממשלה בתוך 14 יום ממועד האירוע.

כמו כן הוחלט להאריך ב-120 יום את המועד לגיבוש מנגנון סיוע עתידי לתעשיית התיירות ושירותים נלווים לשירותי התיירות לאחר משברים ואת המועד לגיבוש מנגנון קבוע לרשת ביטחון למשקיעים בהקמת בתי מלון  בישראל.

עוד הוחלט כי יוקם צוות בראשות הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, ובהשתתפות נציגי משרדי התיירות והרווחה, אגף התקציבים והמוסד לביטוח לאומי לבחינת התנאים והנסיבות, בהם תופעלנה תקנות הביטוח הלאומי לגבי חופשה ללא תשלום (חל"ת) מקצועי של עובדים בתעשיית התיירות, שבזמן החופשה יעברו הכשרה מקצועית, שבמהלכה ישולמו להם דמי אבטלה בשיעור מלא.

על פי דיווחי תעשיית התיירות הנזק שנגרם עד כה לתעשייה ולגורמים במשק הקשורים לה מוערך ב-2 מיליארד ש' בגלל ביטולי ההזמנות שמגיעים עד 2016. ראוי לציין כי הצוות הבין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד התיירות שמע גם את נציגי חברות התעופה וסבר כי יש להכלילן במתווה הסיוע שניתן לתעשייה בסכום של כחצי מיליארד ש' ואף בארגז הכלים העתידי.

 

 

 

02/08/2015