14.06.2024
 
המלונאים מתנגדים לתיקון לחוק איסור הונאה בכשרות

 

 

שירות חדשות תיירות

 

לעצור את הצעת התיקון לחוק "איסור הונאה בכשרות" - זאת המשימה, שלקחו על עצמם מלונאי ישראל, המאוגדים בהתאחדות המלונות, המסעדנים, המאוגדים באיגוד המסעדות ובעלי אולמות השמחה, המאוגדים באיגוד משלהם.

ראשי הארגונים שיגרו אמש מכתבים בהולים לכל חברי ועדת השרים לחקיקה בבקשה להתנגד ביום ראשון להצעות חוק פרטיות, שהגישו מספר ח"כים בנושא הכשרות. הצעות החוק הללו מבטלות את האפשרות של בעלי עסקים לפנות לכל מערך השגחה אלטרנטיבי לרבנות הראשית, גם של רבנים אורתודוכסים מכובדים.

ראשי הארגונים טוענים כי למתן מעמד של מונופול לרבנות הראשית ו\או לרב המקומי, ישנן השלכות כבדות על התייקרות מחירי המזון, וזאת לאור העובדה כי מונופול מוביל, בדרך לכלל, לעליית מחירים. ראשי הארגונים מדווחים במכתבם כי כבר כיום, לפני ההחמרה המוצעת בחוק, עלות הכשרות הינה כבדה ביותר, ובתעשיית המלונאות, למשל, היא מגיעה ל3% מהעלויות, קרי, למאות רבות של מיליוני שקלים בשנה למלונות.

מנכ"ל התאחדות המלונות, נועז בר ניר, מציין כי "המוצר התיירותי בישראל נחשב יקר, כאשר אחת הסיבות לכך הינה עלות הכשרות. במשרד התיירות התכנסה ועדה ציבורית, שבחנה את עלות הנופש בישראל, בהשוואה למדינות אירופה, והגיעה למסקנה כי הפחתת עלויות הכשרות הינה הכרחית. אף הממשלה אימצה את מסקנות הוועדה".

במכתב הזכירו ראשי הארגונים כי גם הממונה על ההגבלים העסקיים, דיוויד גילה, הצהיר בוועדת הכספים של הכנסת באוקטובר אשתקד כי הכשרות הינה רכיב משמעותי ביוקר המחיה בישראל. ראשי הארגונים ביקשו מחברי ועדת השרים להתנגד להצעת החוק ו"להימנע מחיזוק המונופול הקיים על השלכותיו, בטענה כי בעיות יוקר המחיה עשויות להיפתר באמצעות יצירת תחרות בענף הכשרות, אחידות בקריטריונים ושקיפות, וזאת מבלי לפגוע ברמת הכשרות ובאיכותה".

 

 

02/07/2015