14.06.2024
 
20 מיליון ש′ להנגשת אתרי תיירות לבעלי מוגבלויות

 

שירות חדשות תיירות

לראשונה משרד התיירות מעמיד השנה תקציב של כ-20 מיליון ש״ח לרשויות מקומיות עבור תוספות ושיפורי נגישות באתרי תיירות ברחבי הארץ. פרויקט ההנגשה יבוצע וינוהל על ידי החברה הממשלתית לתיירות, זרוע הביצוע של משרד התיירות, וזאת כחלק ממדיניות המשרד לקידום תיירות בת קיימא ומתוך תפיסה, כי הנגשת האתרים התיירותיים עבור כלל האוכלוסייה, לרבות עבור אנשים עם מוגבלויות, תשפר את חוויית התיירות הנכנסת ותיירות הפנים ותהיה זמינה לכולם.


על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות אשר נחקק בשנת 1998, קיימת חובה להנגיש תשתיות, מבנים ושירותים. כמו כן, ישנן תקנות הנוגעות לנגישות לאתרי עתיקות, גנים לאומיים, שמורות טבע ושטחים פתוחים, שבניהול רשות הטבע והגנים או הקרן הקיימת לישראל. משרד התיירות מקצה השנה תקציב ייחודי במטרה לסייע לרשויות מקומיות להנגיש את אתרי התיירות שבשטחן, ובכך לאפשר לתושבי ישראל ולתיירים עם מוגבלויות ליהנות מאתרי התיירות השונים ומהאטרקציות שיש למדינת ישראל להציע, מבלי שיישארו מאחור.


משרד התיירות פנה באופן ממוקד לרשויות שבהן יש פרויקטים רלוונטיים לביצוע הנגשה, וכל אחת מהן תוכל להגיש עד שתי בקשות לסיוע במימון ההנגשה לאתרים שבשטחה. בנוסף, הרשויות יוכלו לקבל סיוע של יועץ נגישות מטעם המשרד, אשר יסייע בהכנת הבקשות, קביעת מרכיבי ההנגשה וגיבוש אומדן עלויות.


על מנת לטייב את הבקשות ולבחור את הפרויקטים והאתרים הזקוקים להנגשה, המשרד קבע מספר אמות מידה, כאשר תנאי הסף הוא שהמשרד היה שותף בהקמת הפרויקט. כמו כן, תיבחן: תרומת הפרויקט לסוגי המוגבלויות השונות (הנגשה פיזית, קוגניטיבית וחושית); תרומתו למשיכת תיירות נכנסת ותיירות פנים; גיוון המוצר התיירותי, חדשנות וקיימות; יכולת תחזוקת הפרויקט ועוד.

 

 

 

10/04/2024