14.06.2024
 
החוקר הראשי של תאונות תעופה יהפוך לראש הרשות הלאומית לחקירה בטיחותית בתעופה

 

 

 

שירות חדשות תיירות

ועדת הכלכלה של הכנסת החלה היום להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה.. ח"כ אלון שוסטר, שמילא את מקומו של היו"ר, אמר בפתח הדיון, כי בעקבות ביקורת בינ"ל והצורך לצעוד למאה ה-21 אנחנו נדרשים לעמוד בתקנים בינלאומיים. הוא הוסיף כי הוועדה תשים דגש על עצמאותה של הרשות, ואיך ניתן לבסס אותה ולוודא שהחוק מעמיד את מדינת ישראל במקום הראוי מול ארגון התעופה הבינ"ל.

החוקר הראשי ומי שיעמוד בראש הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה, גדי רגב, הציג את ההצעה ואמר כי היא תציב אותנו בעמדה ראויה מול מדינות העולם ומול ארגון התעופה האזרחית הבינ"ל. הוא ציין כי להצעה שני חלקים, האחד הקמת הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה כרשות עצמאית לחקירת תאונות ותקריות אוויריות, והשני הוא שינויים והתאמות בפרק חקירת תאונות בחוק הטיס.

רגב הסביר כי התעופה האזרחית היא אמצעי תחבורה מרכזי, בן משתמשים 4.5 מיליארד נוסעים בשנה, ובשנים האחרונות חלה ירידה בתאונות ובהרוגים ופצועים והתעופה האזרחית היא אמצעי =E4תחבורה הבטוח ביותר בעולם, כתוצאה משיפורים טכנולוגיים והדרכה בין היתר בעקבות חקירות ומסקנות שגובשו. עוד אמר רגב, כי בשנת 2016 הייתה ביקורת של ארגון התעופה הבינ"ל, שמצא שבהתחייבות של ישראל אין תשתית משפטית מספקת לאימוץ סטנדרטים בינלאומיים לחקירת תאונות תעופה, ועל כן נדרש התיקון.

ח"כ שלום דנינו שאל האם יש מדינות נוספות שעומדות באמנה והרשות שלה היא חלק ממשרד התחבורה, וח"כ שוסטר שאל מתי תהייה הביקורת הבאה. רגב השיב, כי הביקורת הבאה תהייה ב-2025, ואמר כי הצעת החוק תהפוך את הגוף הקיים היום לרשות והחוקר הראשי יהפוך למנהל הרשות. "יש אין סוף וריאציות של כפיפות – לפרלמנט, למבקר המדינה, כל מדינה המציאה לעצמה פטנט אחר. ב-50% מתוך 20 מדינות שבדקתי הרשות כפופה לשר התחבורה, ויש לזה היגיון מסוים", אמר רגב.

סמנכ"ל אל על, קברניט חובב בן דוד, אמר כי ההצעה מטפלת בסמנטיקה ולא במהות, ולא מבטיחה את עצמאות הרשות. לדבריו, "בדברי ההסבר מופיעה המילה 'עצמאי' 25 פעמים. ספרתי. אבל כשאתה קורא את ההצעה, אין ביקורת על מנהל הרשות ופיטוריו, הוא משרת אמון וההפך הגמור מעצמאי. קראנו לזה עצמאי ועשינו ההפך הגמור. זה לא מינוי מקצועי, הדרישות המקצועיות אפילו הונמכו. הוא לא צריך להיות חוקר, רק בעל הבנה בבטיחות", אמר בן דוד.

נציג משרד המשפטים, עו"ד רון שלמה סולומון, אמר כי עולם החקירה בתעופה הוא מעולם התחקיר הצבאי, כשהמטרה היא לא הליך פלילי או ענישה, אלא הפקת לקחים ותיקונים שנועדו למנוע מקרים עתידיים ולהגביר בטיחות בתעופה. הוא ציין כי הייעוץ המשפטי של ועדת הכלכלה הציע כי המינוי של מנהל הרשות יובא על ידי שרת התחבורה לאישור הממשלה, כדי לחזק את העצמאות.

היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה, עו"ד איתי עצמון, שאל מדוע הממשלה לא הציעה זאת בהצעת החוק הממשלתית. נציגת הלשכה המשפטית במשרד התחבורה, עו"ד סיגלית ברקאי, השיבה: "חשבו שזו הדרך הנכונה, ומספיק שהיא מקבעת את המצב היום". עו"ד עצמון אמר כי המטרה היא לא לקבע מצב אלא להגביר עצמאות, ועו"ד ברקאי השיבה: "זה נראה שאומרים לו מה לעשות אבל זה לא, הפעילות היא עצמאית".

בתגובה לכך שאל עו"ד עצמון: "למה לא עברנו את הביקורת?", ועו"ד ברקאי השיבה: "כי צריך רשות. היום יש לנו אגף. הארגון מצפה לראות חקיקה מסודרת, כמו שקיימת במדינות רבות בעולם. בהרבה מדינות זו המסגרת שנקבעה – רשות בתוך משרד התחבור ה. אנחנו חושבים שההצעה משקפת את המצב היום שה=E5א תקין, ולכן חשבנו שזה המנגנון הנכון".

ח"כ דנינו התייחס להצעת עו"ד עצמון לאשר את המינוי בממשלה, ואמר כי זה מחזק את העצמאות ולטעמו לא מספיק, אז צריך לפחות את זה. סמנכ"ל אל על בן דוד הוסיף, כי כשאין מסמך מדיניות תעופה לישראל, אז העצמאות היא לא אמתית, ושאל מה יקרה כשיהיה קונפליקט בין הרשויות. "מפתיע אותי שהחוקר מסרב לקבל עוד עצמאות", אמר. עו"ד עצמון הוסיף ושאל איך העצמאות תבוא לידי ביטוי מעבר להצהרה.

רגב התיי=E7ס לדברים ואמר כי גם היום לא חלות עליו שום מגבלות לבצע חקירות בטיחותיות, ואין אף אחד שמתערב לו בחקירות. "לא קיבלתי, ואם אקבל אדחה כל פנייה למעורבות. במדינות אחרות יש המון מודלים, השאלה אם מעלי יהיה שר תחבורה או שר ביטחון או אחר זו כבר קביעה של כל מדינה ומדינה", אמר רגב.

רגב הסביר כי אם תוך כדי חקירה הוא מגלה שיש השלכות רוחב, הוא יכול להוציא למנהל רשות התעופה האזרחית המלצה לקרקע מטוסים או פעילות, למשל, ובסמכותו של מנהל רתא לשקול וליישם. בנוסף, אמר כי מותר לו גם להוציא המלצות ביניים, תוך כדי חקירה, למקבילו האמריקאי, ככל שיש צורך בכך לטובת הבטיחות, ולעדכן את חברת התעופה הרלוונטית – וזה כבר קרה.

ח"כ סימון מושאישוילי העיר באשר לסעיף מינוי מנהל הרשות ושאל לגבי כשירותו. ח"כ דנינו אמר: "אנחנו סומכים על רגב, אבל רוצים לדאוג שבעתיד לא יהיה מינוי לא ראוי".

רגב התייחס לכך, ואמר: גילינו שגם מנכ"ל אל על לא צריך להיות טיס, ומנהל רת"א לא חייב להיות טיס, אלא לבוא ממקור ידע אחר בתעופה. בתחום הזה של חקירת תאונות המקור היחיד שהיה בזמני היה חיל האוויר, כי ברשות היה אדם אחד שלא רצה להתמודד. חיל האוויר לא מכיר תעופה אזרחית, לכן הגיעו למסקנה שיותר נכון לקחת מי שהיה 10 שנים ברת"א ומכיר את הנהלים הבינ"ל ויעשה, אני, הסמכה בקורס ויתמנה. זה מה שקרה אצלי".

עו"ד עצמון אמר כי אלו היו הערות הייעוץ המשפטי לוועדה, שהתייחסו לכך שנראה שעל פניו מפחיתים מדרישות הכשירות למינוי מנהל הרשות, לעומת הדרישות כיום למינוי החוקר הראשי. הוא הוסיף כי הצעת החוק מציעה רק דרישת ניסיון בתחום הבטיחות, ולא דרישת ידע או מומחיות, וצריך לשקול להוסיף את זה. נציג משרד המשפטים, עו"ד סולומון, התייחס לכך ואמר: "אנחנו בוחנים אם נכון לבצע שינוי בהצעת החוק, בתיאום עם נציגות שירות המדינה".

במהלך הדיון החלה הוועדה להקריא את סעיפי הצעת החוק, אך ההקראה לא הסתיימה ולא התקיימו הצבעות, והדיונים ימשכו בשבועות הקרובים.

 

 

 

 

21/02/2024