14.06.2024
 
משרד התיירות: מלגות לסטודנטים

 

 

שירות חדשות תיירות

משרד התיירות מודיע על הענקת מלגות בסכום של 440,000 ש' לסטודנטים הנרשמים ללימודי תואר ראשון ושני ללימודי תיירות או ללימודי תעודת הוראה בתיירות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה. מדובר בסטודנטים  המתחילים את שנת הלימודים הראשונה  שלהם באוקטובר 2023.

 

סך תקציב התמיכה יחולק באופן שווה בין הסטודנטים הזכאים. סכום התמיכה הכולל לסטודנט לא יעלה על 11,000 ש'.

 

בשנים האחרונות משרד התיירות העניק מלגות לסטודנטים אשר נרשמו ללימודי תיירות לתואר ראשון ושני במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה וביניהם המכללה האקדמית כנרת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, שלוחת אוניברסיטת בן גוריון באילת והמכללה האקדמית אשקלון, במטרה לסייע לחוגי התיירות במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה לגייס סטודנטים חדשים לתחום זה. זאת, לאור ירידה במספר הלומדים כחלק מהשלכות מגפת הקורונה. 

 

משרד התיירות רואה חשיבות רבה בחיזוק מעמדה ותדמיתה של תעשיית התיירות, בין השאר באמצעות שיפור והעלאת איכותם המקצועית של העובדים. אחת הפעולות להשבחת ההון האנושי, כאמור, היא באמצעות עידוד לימודים מתקדמים בתיירות, שיש להם השפעה ארוכת טווח על התחום ועל העוסקים בו.

 

נוהל התמיכה נמצא באתר משרד התיירות.

 

 

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 10.11.2023


 

 

 

 

 

04/09/2023