16.04.2024
 
המועצה לצרכנות נגד "בשביל הזהב"

 

 

שירות חדשות תיירותבמועצה הישראלית לצרכנות התקבלו מספר תלונות כנגד חברת התיירות "בשביל הזהב", המשווקת טיולים לגיל הזהב, על מספר טיולים, בהם עולה לכאורה חשש להפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן.

מהתלונות עולה כי צרכנים שרכשו את שירותי החברה לטיולים מאורגנים (ביניהם שיט נהרות, שיט לאיסלנד ועוד) ושילמו את מלוא הסכום שדרשה החברה, נדרשו לשלם "תוספת דלק" או "היטל דלק" זמן קצר לפני היציאה לטיול. ללא תוספת התשלום לא יכלו הצרכנים לצאת לטיול, (שכן הכרטיסים הוחזקו בידי החברה).

לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות, התנהלות החברה מעלה חשש לפרקטיקה המהווה הטעיה צרכנית, ומהווה בנוסף, עבירה על חובת הצגת המחיר הכולל. לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, השימוש במושג "היטל דלק" מייצר מצג שווא לפיו התשלום הנוסף שדורשת החברה הוא מכוח הוראה שלטונית.

במועצה לצרכנות מדגישים כי "מטרתם של סעיפים 17א-17ד לחוק הגנת הצרכן היא להבטיח כי הלקוח ידע בדיוק מהו המחיר המלא הנדרש ממנו עבור מוצר או שירות. לכן, כל רכיב של התשלום שקיימת חובה לשלמו - קיימת גם חובה לכללו במסגרת "המחיר הכולל". לעומת זאת, תשלום שאין חובה לשלמו, שכן יש אפשרות מעשית לוותר עליו - אין צורך לכלול ב"מחיר הכולל".

מבדיקת תקנון בשביל הזהב עולה כי מדובר בהפרה חמורה של הוראות חוק הגנת הצרכן. העובדה שהחברה מציינת בתקנון כי "היטל דלק" ייגבה בנוסף למחיר הטיול לא מהווה אישור לגלגל את התייקרות הדלק לציבור הצרכנים", מדגישים במועצה לצרכנות.
חברת בשביל הזהב "לא המציאה את הגלגל" - חברה אחרת, שפעלה בעבר הורשעה בהליך פלילי ונפסקו כנגדה קנסות. בהליך אחר של אישור חוזה אחיד כנגד חברה אחרת, התנגדה המועצה לסעיף המאפשר לה לגלגל את היטלי הדלקים לציבור הצרכנים והתנגדותה התקבלה.

לנוכח ריבוי התלונות, וההפרה החמורה - המועצה הישראלית לצרכנות הכינה כתב תביעה קטנה לדוגמא, אשר ישמש את ציבור הצרכנים שנפגעו מהתנהלות החברה. כתב התביעה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה ונשמח לסייע לכל דורש בהגשת המסמכים ובייעוץ משפטי.

המועצה הישראלית לצרכנות: "מדובר בהטעיה חמורה המופנית כלפי בני הגיל השלישי תוך ניצול חולשתם וניצול העובדה כי המועד לטיול קרוב. המועצה קוראת לחברת בשביל הזהב - להשיב לציבור הצרכנים את היטלי הדלק, שאם לא כן הם עלולים לשאת בהוצאות כבדות שייפסקו בערכאות השיפוט."לאור חומרת המקרה, העלתה המועצה לצרכנות לאתר שלה כתב תביעה לדוגמא.
https://www.consumers.org.il/files/tviot/tviaa_meurgan_delek.docx

 

 

 

16/01/2023