25.07.2024
 
שער הדולר, הנוסעים וחברות התעופה
יחס שקל דולר גבוה מטיב שקלית עם חברות התעופה ופוגע בלקוחות. יחס שקל דולר נמוך פוגע שקלית בחברות התעופה ומיטיב עם הלקוחות, המעוניינות לקבל יותר שקלים מכל דולר שנמכרמאת עמי אטינגר *


היחס בין השקל לדולר בתעשיית התעופה הישראלית הפוך בין רצון הלקוחות הישראליים לבין רצון חברות התעופה. יחס שקל דולר גבוה מטיב עם חברות התעופה ופוגע בלקוחות המשלמים בשקלים, ויחס שקל דולר נמוך פוגע בחברות התעופה ומיטיב עם הלקוחות. היפוך רצוני זה מתרחש בגלל שהוצאות חברות התעופה הישראליות בארץ, כמו שכר ותשלומים לספקים מתבצעות בשקלים. חברות התעופה הישראליות מוכרות בארץ את מוצריהן בדולרים ולכן ביחס שקל דולר גבוה הן מקבלות יותר שקלים וכשיחס שקל דולר נמוך הן מקבלות פחות שקלים.

אתמול ירד שער החליפין שקל דולר ל-3.1030 שקלים לדולר, שזה שער החליפין הנמוך ביותר מזה 25 שנים. גם היורו ירד ל-3.594 שקלים ליורו והליש"ט הבריטי ירד ל-4.1864 שקלים לליש"ט. המשמעות היא, שחלה הוזלה בקניית כרטיסי הטיסה הדולריים ובמחירי השהות והקניות באירופה ובארה"ב ובהתאם גם באזורים אחרים בעולם. לחברות התעופה ולסוכני הנסיעות זו הרעה בגין הירידה בקבלת התגמולים השקליים. מכה המתעצמת עוד יותר בגלל משבר הקורונה. יתרה מכך, אנליסטים טוענים, כי יחס שקל דולר עלול לרדת מתחת ל-3 שקלים לדולר.


תיסוף השקל נמשך כמה שנים

תיסוף השקל מול הדולר נמשך כבר כמה שנים, אלא שלאחרונה קצב היחלשות הדולר מול השקל גדל וגרר בדרך כלל בעקבותיו גם היחלשות שקלית של היורו והליש"ט. במצב זה בנק ישראל נותר היחידי שמסוגל לתמוך בשער הדולר באמצעות קניית דולרים, אבל גם הוא מוגבל בשיטה זו כפי שטען לא מכבר מבקר המדינה.

הדולר הוא מטבע הפעילות וההצגה של חברות התעופה הישראליות, שעיקר הכנסותיהן והוצאותיהן הן דולריות. ההוצאות השקליות שלהן הם בעיקר הוצאות השכר ותשלומים לספקים מקומיים בארץ. בהתאם לכך, שינוי בשער השקל ביחס לדולר משפיע על הערך הדולרי של ההוצאות השקליות. בנוסף, לשינויים בשער החליפין השפעה על יתרות המאזניות השקליות של חברות התעופה הישראליות, אשר עשויות להתבטא בהוצאה או בהכנסה ברווח והפסד, וכן בהגדלה או בהקטנה של תזרים המזומנים הדולרי הנדרש לסילוק ההתחייבויות.


מכה נוספת

הירידה השקלית של הדולר, היורו והליש"ט תהיה מכה נוספת למכות שהנחית משבר הקורונה על חברות התעופה הישראליות. ישראייר ואל על אמורות לפרסם את דוח רווח והפסד של הרבעון השלישי עוד החודש ואז נדע כיצד הן צלחו את הרבעון הנחשב לטוב ביותר. ארקיע, שהיא חברה לא בורסאית לא מחוייבת לפרסם את הדוח. על פי הדוחות החצי שנתיים שפורסמו מתברר, כי ישראייר סיימה את המחצית הראשונה של 2021 בהפסד של 14 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 49 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. אל על סיימה את המחצית הראשונה של 2021 בהפסד של כ-167 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-244 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020.
 

 

____________________________________________________________

עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידי עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות.

 

09/11/2021