25.07.2024
 
סיכום על המשך תמיכה במארגני התיירות הנכנסת

 

 

 

שירות חדשות תיירות


יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת, הודיע כי במהלך הימים האחרונים התקיימו דיונים מרתוניים בין משרד האוצר, משרד התיירות והנהלת הלשכה, במטרה למצוא מסגרת תקציבית להמשך תמיכה בחברי הלשכה.

לדבריו, דקות לפני תחילת הדיון שהתקיים היום בוועדת הכספים בכנסת בנושא מתווה הסיוע לענף התיירות, הגיעה הלשכה לסיכום על מסגרת התקציב להמשך תמיכה במארגני התיירות הנכנסת לישראל עד לסוף שנת 2021.

בעקבות ההסכמות שהושגו עם הלשכה, דיווח רכז תיירות, תעשייה ומסחר באגף התקציבים של משרד האוצר, הראל שליסל, לחברי ועדת הכספים, כי יוקצו כ-45 מיליוני שקלים לטובת התמיכה במארגני התיירות הנכנסת לישראל. המכניזם לניצול התקציב טרם סוכם סופית ובימים הקרובים יתקיימו דיונים בנושא עם משרדי האוצר והתיירות.

במסגרת התקציב תינתן תמיכה למסגרות העיסקיות עבור הוצאות קבועות. התמיכה תהיה במתכונת של מענק שאמור להיות משולם מראש, עפ״י קריטריונים שייקבעו וללא צורך בסרבול בירוקרטי של הוכחת הוצאות וכו'.

תכנית שימור העובדים המועסקים בחברות תמשיך במסגרת קרן השיווק, מעבר לתמיכה בפעולות השיווק במסגרת הקרן הכללית.

עוד הוסכם בדיונים עם האוצר, כי עובדים מתחת לגיל 45 יועסקו במסגרת המתווה לעידוד השבת עובדים למשרדים ולא במסגרת קרן השיווק, כפי שביקשה הלשכה בתחילה.

התקציב הכולל, כ-45 מיליוני שקלים, יאפשר התארגנות לקראת המשך פעולה, אולם אין מארגני התיירות סבורים שהוא מספיק, ובהתאם להתפתחויות יכינו תכניות להמשך תמיכה.

מרכז כובד הפעילות של פעילות הלשכה יוסט בזמן הקרוב לאישוש המתווה לכניסת תיירים לישראל במטרה להסיר סרבולים בירוקרטיים בתחומי הרישום והבדיקות הרפואיות.

 

 

 

 

 

06/07/2021