25.07.2024
 
התייעלות אל על קשה לביצוע, והבראתה תימשך שנים

 

בתוכנית ההתייעלות מתוכנן צמצום של 30% מהמשרות וצמצום השכר. אבל, יש הבדל עצום בין תוכנית ההתייעלות המתוכננת של ההנהלה, לבין המציאות של ועדי העובדים וההסתדרות. מה גם שהחברה חייבת להשתקם דווקא בתקופה של משבר הקורונה עם סגרים והגבלות נוספות

 


מאת עמי אטינגר *

לאחר שבדירקטוריון והנהלת אל על עזבו מרבית הבכירים, מתחילה החברה בצעדי ההתייעלות הרחבים יותר, הכוללים צמצום בפעימות של כ-30% משרות בכל המגזרים. עובדים המועמדים לפיטורים יוזמנו לשימוע והליך הפיטורים עצמו יתחיל לאחר שאל על תקבל את ההלוואות הבנקאיות בסכום של כ-300 מיליון דולר בערבות מדינה של 82.5%. אבל, יש הבדל עצום בין תוכנית התייעלות מתוכננת לבין המציאות של ועדי עובדים והסתדרות, שבוודאי ילחצו להוריד את מספר המפוטרים ולצמצם את ההורדות בשכר.


הסכם עם העובדים

בתחילת יולי 2020 חתמה אל על על הסכם התייעלות עם מגזר התחזוקה והמגזר המנהלי, שלפיו 500 עובדים ממגזר התחזוקה ו-800 עובדים מהמגזר המנהלי יפוטרו או יפרשו. לחלק מהעובדים יוצע מנגנון של פרישה מוקדמת ולחלק אחר פיצויים מוגדלים. הסכם התייעלות עם מגזר דיילים, כלל את פיטוריהם של 500 דיילים. הטייסים סירבו לחתום ומאוחר יותר חתמה ההסתדרות על הסכם ההתייעלות במקומם, שכלל גם פיטורים. בהסכמים ישנם בהם הרבה אבני נגף מצד הוועדים. אפילו בשימועים יש לוועד זכות לערער.


משימה לא פשוטה

לדירקטוריון והנהלת אל על החדשים משימה לא פשוטה. הם חייבים לשקם את החברה ולעלותה על פסי הרווחיות, דווקא בתקופה לא פשוטה של משבר קורונה הכולל סגרים והשבתות נמלי תעופה. גם בתקופות טרום המשבר היה לתעשיית התעופה הגלובלית כישרון ייחודי לרוקן את כיסיהם של משקיעים בעלי כוונות טובות. מאזנים ממונפים מאוד ופשיטות רגל היו הנורמה בתעשייה. עלויות עבודה משמעותיות ומחירי דלק סילוני בלתי צפויים זרעו הרס בעלויות המשתנות. עם זאת, היו חברות תעופה שידעו לייצר תשואות סולידיות רבעון אחר רבעון והצליחו להיות רווחיות באופן עקבי. אל על לא הייתה ביניהן. עתה במשבר הקורונה גם המצליחות נפלו אל מתחת לקו הרווחיות והן מפסידות סכומי עתק, ושיקומן תלוי בחסדים ממשלתיים.


איזון תזרימי

לדברי הנהלת אל על, החברה נערכת השנה להגיע לאיזון תזרימי במגוון תרחישים, לגבי ההיקף וקצב החזרה לפעילות, על ידי הגמשת מבנה ההוצאות ובסיוע המקורות התזרימים, לרבות גיוס הון נוסף בספטמבר 2021. יעד נכון, אך קשה יהיה להגיע אליו, בגלל מיעוט הטיסות, סגרים וקשיים ביציאה ובכניסה נוסעים בנתב"ג, שמשמעותו ירידה במספר הנוסעים הטסים. הדבר היחיד שמתממש הוא גיוס ההון בבורסה תרומת הבעלים ואולי יתקבלו 300 מיליון דולר בערבות מדינה של 82.5%. סכומים ניכרים שרובם ילכו, כנראה, להחזרת החוב לנוסעים, לשיקום המטוסים המאוחסנים לזמן ארוך ולהחזרת כושר אווירי לטייסים ולהוצאות נוספות.


עקרונות תוכנית ההתייעלות הכלכלית והקשיים הצפויים

הפעילות והחובות - על פי תוכנית ההתייעלות, שפרסמה ההנהלה בבורסה, היקף הפעילות של מטוסי אל על יגיע בשנים 2022 - 2023 ל-75% ובשנים 2024 -2025 יגיע ההיקף לפעילות מלאה. כמו כן, החברה צופה, כי תזרים המזומנים השוטף בניכוי הוצאת ההון (CAPEX - Capital Expenditure, צפוי להגיע בשנת 2024 ל־437 מיליון דולר ובשנת 2025 לרדת ל-370 מיליון דולר. כמו כן צופה החברה שהחוב הפיננסי נטו שלה כולל חכירות יהיה ב-2022 - 1.866 מיליארד דולר, ב-2023 - 1.596 מיליארד דולר, ב-2024 - 1.398 מיליארד דולר וב-2025 -1.193 מיליארד דולר, כלומר במגמת ירידה.

הקשיים - תזרים מזומנים שוטף הוא דוח כספי המציג את המקורות לכספים שנתקבלו על ידי החברה והשימוש שנעשה בהם. הדוח מציג גם את היקף המזומנים שישמשו לפעילות שוטפת, המזומנים לפעילות השקעה והמזומנים שנובעים מפעילות מימון. בדרך כלל מגבילים במידת האפשר את תשלומי ההוצאות למועדים שבהם יודעים בוודאות שיש לחברה תקציב זמין לביצוע ההוצאה. אם לא ניתן לתכנן את מועדי ההוצאות, מתכננים את מועד ההכנסות. לא תמיד ניתן לבצע הקבלה שכזאת, אך לפחות כאשר מדובר בהוצאות קבועות כגון: אשראי, שכירויות, משכורות וכו', דואגים בדרך כלל להכנסה חופפת. הליכים אלה התנהלו טרום קורונה.

עתה, בגין משבר הקורונה המתמשך, עד שנת 2024 תשתמש אל על בגיוסי ההון שגייסה ואולי גם בהלוואות הבנקאיות. לעומת זאת, ההכנסות מטיסות ביחס להוצאות התפעוליות תהיינה נמוכות, גם אם קצב החזרת העובדים מחל"ת יהיה בהתאם לגידול בקצב הפעילות המבצעית. זאת בעיקר בגלל התחרות מול חברות התעופה על כל לקוח, שתוריד מאוד את מחירי הכרטיסים. לכן, גם כשארגון יאט"א חוזה ש-2024 תהיה שנת היציאה ממשבר הקורונה, תמשך התחרות על כל לקוח וההתאוששות תהיה איטית. יתרה מכך, איש לא ערב שהקורונה לא תמשיך להשפיע חזק גם אז.


הפעלת צי המטוסים המלא - לאחר ההתאוששות המלאה של הענף ב-2024 טוענת הנהלת אל על, כי היא תתחיל ליהנות באופן מלא מצי המטוסים שרכשה ושהיא צופה שיפור של כ-200 מיליון דולר, ב-EBITDAR בפעילות המלאה ביחס לממוצע ה- EBITDAR בשנים שבטרום משבר הקורונה. כמו כן ההנהלה טוענת כי לחברה קיים פוטנציאל התייעלות נוסף לצמצום הוצאותיה בסכום של 115 מיליון דולר נוספים בפעילות המלאה.

הקשיים - רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות הוא מדד פיננסי של הרווח התפעולי. הפסקת הפעילות בשבתות וחגים מורידה מאל על את כושר הייצור שלה שהשפיע טרום המגיפה על ה- EBITDAR שלה ובהמשך החברה הפסידה סכומים נכבדים. הפסקת הפעילות בשבתות וחגים תמשיך להתקיים גם ב-2024 ולכן לא ברור כיצד יכול שיפור של 200 מיליון דולר ב-EBITDAR שההנהלה מתכננת וכיצד יכול צמצום נוסף של 115 מיליון דולר בפעילות המלאה.

הוצאת מטוסים משימוש - החברה מתכננת ליישם תוכנית לצמצום הוצאות קבועות ומשתנות שלא בשכר, ולבצע התאמות ברשת הנתיבים ובצי המטוסים. כמו למשל, החזרה של 5 מטוסי 737-800 למחכירים, עם אפשרות להוצאה משירות של עוד 6 מטוסי 737-800, בהתבסס על רמות הביקוש העתידיות וגמישות תפעולית לגבי הפעלת מטוסי הנוסעים לצורך פעילות מטענים.

הקשיים - קשה מאוד יהיה ליישם את הרצון להוציא מפעילות 11 מטוסי 737-800. צפוי שחברות החכרת המטוסים, שגם הן נפגעו ממשבר הקורונה, לא יסכימו לקבל חזרה את 5 המטוסים שאל חכרה אלא רק בתום מועד ההחכרה. גם למכור את 6 המטוסים הנותרים הוא כנראה לא בר ביצוע, בגלל שהרבה חברות תעופה מתכננות לפלוט הרבה מטוסים החוצה.


 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

* עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידי עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות.

 

 

 

25/02/2021