20.06.2024
 
טייסי אל על מזכירים את העקרב שעקץ את הצפרדע

 

ועד הטייסים ממשיך להתנהג כאילו הכל כשורה. כאילו אין קורונה המאיימת לרסק סופית את החברה ולהשביתה. רוצים שהחברה תחצה את הנהר הגועש של הקורונה אבל בתנאים שלהם. אם לא - הם עוקצים.מאת עמי אטינגר
*


אל על חייבת לחצוץ את הנהר הסוער שיוצרת מגיפת הקורונה, כדי לשרוד ולהמשיך להתקיים. למרות זאת, ועד הטייסים ממשיך להתנהג כאילו הכל כשורה וכאילו אין קורונה המאיימת לרסק סופית את החברה ולהשביתה. גם הטייסים רוצים שהחברה תחצה את הנהר הגועש של הקורונה אבל בתנאים שלהם. אם לא - הם עוקצים.

התנהגותם מזכירה את הסיפור על הצפרדע ועקרב שרצו לחצות נהר:

העקרב (הטייסים), שאינו יודע לשחות (מבחינת ניהול החברה בעת משבר), ביקש לרכוב על גבה של הצפרדע, אשר סירבה מחשש שהעקרב יעקוץ אותה בדרך. העקרב הצליח לשכנעה שלא כך יהיה, שכן גם הוא מבקש להגיע לגדה השנייה. הצפרדע השתכנעה והסכימה, אך באמצע הנהר העקרב עקץ את הצפרדע, ושניהם החלו לטבוע. קודם שטבעו הצליחה הצפרדע לשאול בתדהמה: "למה ומדוע עקצת? הרי עכשיו שנינו נמות!". השיב העקרב: "זה הטבע שלי."

מסקנת המשל - העקרב (הטייסים) אינו יכול לשנות את טבעו, והנמשל - אין לצפות שאדם ישנה את טבעו, גם אם הוא מבטיח שישתנה. כך גם הטייסים - הכיס קודם לשלימות החברה לא משנה באיזה מצב כלכלי ופיננסי ירוד היא נמצאת.

כ-5,000 עובדים באל על עדיין בחל"ת, כשפרנסתם העתידית לוט בערפל. רובם עובדי קרקע, במקצועות השונים. מיעותם טייסים. 2,000 מהם מיועדים לפיטורים.


הפסדים וגירעון בהון

אל על הפסידה ברבעון השלישי של השנה החולפת 146.592 מיליון דולר ועם גירעון של כ-125 מיליון דולר בהון העצמי של החברה. ההפסד ברבעון השלישי ב-2019 היה 28.1 מיליון דולר. בחודשים מיניאר עד ספטמבר 2020 הפסידה אל על 390.892 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 28.124 מיליון דולר באותה התקופה ב-2019, שזו העמקת הפסד של 362.768 מיליון דולר בין שתי התקופות.

סך הגירעון בהון ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכם לכ-125 מיליון דולר. הקיטון בהון בסך של כ-294 מיליון דולר ביחס להון ליום 31 בדצמבר 2019 נובע בעיקר מההפסד בתשעת החודשים של שנת 2020 ומגידול ביתרה השלילית של קרנות ההון בגין עסקאות הגידור.דירקטוריון והנהלה מוחלפים

בקרוב אמורות להתפרסת תוצאות הרבעון הרביעי וכל שנת 2020. שבוודאי יהיו שליליות ויעמיקו עוד יותר את הפסדי החברה, כנראה לרמות בלתי נתפסות. בגין מחדלים אלה נאלצו הבעלים הקודמים לעזוב ובמקומם השתלטו על החברה בעלים חדשים. גם הדירקטוריון והנהלת החברה הקודמים מוחלפים ובמקומם ממונים חדשים. הכל במטרה לנהל טוב יותר את החברה הכושלת ולנסות לפתור את הבעיות שיצרה ההנהלה היוצאת.

בשלב הנוכחי עדיין לא רואים התקדמות כלשהי באל על. יתכן בגלל משבר הקורונה, או שאולי לא. אל על ממשיכה לשקוע בנהר הגועש של משבר הקורונה ולהגיע מבחינה כלכלית לכמעט לחידלון, כפי שמפורט בהערת האזהרה שרואי החשבון רשמו לחברה. הלוואות בנקאיות בערבות מדינה עדיין במו"מ, וההלוואות שמוסיף לחברה בעל השליטה החדש הן כמו מחט בערימה של שחת.

למרות זאת, ועד הטייסים לא משנה את התנהגותו. הוא לא הסכים לחתום על הסכם התייעלות, כפי שעשו שאר הוועדים בחברה וההסתדרות כגורם יציג חתמה, למורת רוחם, במקומם על ההסכם.

פניית ועד הטייסים לבית המשפט בנוגע לייצוגם במו"מ על ההסכם הקיבוצי החדש נדחה ובית המשפט ביקר בחריפות את הוועד. "הוועד הנכנס, בניגוד לוועד היוצא, לא התעניין כלל בסטטוס המו"מ, הקצין עמדות והתנהל בצורה לעומתית, עד כדי השבתתן שלא כדין של כל טיסות החברה שעוד נותרו, באופן שניתק את צינור החמצן שעוד נותר לה". כמה דומה לעקרב שעקץ.

בשלב הבא הודיעו 330 טייסים, כי הם ביטלו את חברותם בהסתדרות והצטרפו להסתדרות העובדים הלאומית. בתגובה השעתה ההסתדרות את ועד הטייסים ועכשיו מתפתח סיכסוך עם הטייסים הוותיקים מעל גיל 60.

קשה להבין את התנהגותם של הטייסים. הם מתעלמים ממצבה הכלכלי-פיננסי של ההחברה, תוך התעלמות מכך שהשפעתה ונחיצותה של אל על הם לא כמו שהיה בעבר, וממשיכים להתנהג כפי שהם התנהגו בעבר. ממשיכים להתנהג כמו עקרב שעוקץ את הצפרדע בעת חציית הנהר.
__________________________________________________

* עורך חדשות ב"דבר", "ידיעות אחרונות" ו-25 שנה עיתונאי ב"מעריב" בתפקידי עורך חדשות, עורך כלכלי, רכז כתבים וכתב לענייני תעופה, תיירות ותעשיות ביטחוניות.


 

 

 

 

 

19/01/2021