14.06.2024
 
משרד התיירות: רפורמה בהכשרת מורי הדרך

 

 

 

שירות חדשות תיירות

משרד התיירות מבצע רפורמה בהכשרת מורי הדרך ומפרסם קול קורא לגופים חיצוניים להגיש מועמדות לביצוע השתלמויות למורי דרך מטעם המשרד. בשלב זה, התכנית תופעל במתכונת פיילוט ויעילותה תבחן בסוף שנת הפעילות הראשונה, ובהתאם תתקבל החלטה לגבי המשך יישום התוכנית בשנים הבאות.

יודגש, כי המשרד ינחה את התכנית, יאשר אותה ויפקח עליה. במשרד התיירות צופים כי רפורמה זו תקדם את שימור הידע והמקצועיות של מורי הדרך המוסמכים, ותגוון את היצע ההשתלמויות עבורם.

רקע: מורי דרך בישראל מחויבים לבצע שתי השתלמויות, מדי שנתיים, לשם חידוש רישיונם. עד כה סיפק המשרד בעצמו את ההשתלמויות ועתה הוא מעוניין לשנות את השיטה ולהציע למורי הדרך תכנית השתלמויות שתבוצע ותתופעל על ידי מארגני השתלמויות חיצוניים, בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי המשרד. משרד התיירות, בהובלת מנכ"ל המשרד, אמיר הלוי, מזמין מוסדות הכשרה שונים וביניהם מוסדות אקדמיים, עמותות וחברות שפעילות בתחום התיירות בארץ, להציע את מועמדותם בקול הקורא, ולהשתתף בהליך הכשרת מורי הדרך של ישראל.

02/01/2020