14.11.2019
 
Tnet: אתר חלופי במקרה של תקלת שרת

 

 

שירות חדשות תיירות


בעת האחרונה נרשמו נפילות של האתר כתוצאה מבעיית שרת.

מומלץ לשמור את כתובת האתר החלופי לאתר Tnet, בו ממשיכות להיות מעודכנות החדשות השוטפות גם במקרה שהאתר הראשי אינו פועל:

https://hadshot-tayarut.blogspot.com/