25.07.2024
 
מע"מ 0 בגין ארוחות אגב הסעה

 

 

שירות חדשות תיירות


לשכת מארגני תיירות נכנסת הודיעה כי לאחר כשנתיים של הליך רגולטורי אינטנסיבי, קיבלה אישור משלטונות מע״מ, כי מארגן תיירות נכנסת יחשב כ-״מסיע״ לענין חבות מע״מ בשיעור אפס לעניין תשלומים עבור ארוחות בימי סיור הכוללים הסעה באוטובוס.

כזכור, לשון החוק קובעת, כי מע״מ בשיעור אפס עבור ארוחות לתיירים יהיה אגב הסעה ובמשך השנים התקבעה המוסכמה כי תכלית החוק לרכישת הארוחות הינה באמצעות המסיע.

לפני כשנתיים החליטה הנהלת הלשכה להתחיל בתהליך, שסיכויי הצלחתו נראו קלושים בתחילה, לבקשת הבהרה וניסיון לקבוע עקרונית כי התשלום עבור ארוחות התיירים ישירות ע״י חברי הלשכה דינו צריך להיות שווה לתשלום עבור ארוחות באמצעות ״המסיעים״.
סיכומו של דבר מתומצת בציטוט הבא מתך המכתב שהתקבל אתמול בלשכה:

"לאור האמור ובהתאם לתכלית החקיקה, וככל שסוכנות נסיעות מתקשרת עם ספק ארוחות לצורך הספקתן לתיירים אגב הסעת הסיור באוטובוס, עמדתנו הינה, כי בנסיבות הללו יש לראות את סוכן הנסיעות בגדר ״מסיע״ כמשמעותו בסעיף 30(א)(8)(ב)(2) לחוק מע״מ. התוצאה הינה כי על שירות הניתן על ידי סוכנות הנסיעות בקשר להספקת ארוחות אגב הסעת הסיור באוטובוס יחול מס בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(8)(ב)(2) לחוק מע״מ."
המשמעות המעשית והדרמטית עבור חברי הלשכה, כי מעתה ואילך גם תשלומים ישירות למסעדות וספקי ארוחות, ע״י חברי הלשכה, יהיו חייבים במע״מ בשיעור 0.

 

 

 

 

 

 

25/07/2019