21.06.2024
 
ישראייר: תוצאות רבעון שלישי 2018

 

 

שירות חדשות תיירות

קבוצת ישראייר דיווחה היום על תוצאותיה העסקיות לרבעון השלישי של 2018.
מחזור המכירות של הקבוצה ברבעון זה היה כ-144 מיליון דולר לעומת כ-129 מיליון דולר אשתקד - גידול של 12%. הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-24 מיליון דולר לעומת כ-20 מיליון ברבעון המקביל אשתקד - עליה של 20%. ה-ebitda הסתכם בכ-18 מיליון דולר לעומת כ-15 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 20%. הרווח הנקי ברבעון עמד על כ-15 מיליון דולר לעומת כ-11 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 36%. החברה רשמה גידול של כ-20 אחוזים בנתח השוק שלה בקווים הפנים ארציים.

לדברי החברה, השיפור בתוצאות הרבעון נבע בשל היערכות שבוצעה בחציון הראשון של השנה ובאה לידי ביטוי חיובי ברבעון השלישי. ההיערכות כללה פתיחת יעדי תיירות חדשים, קליטת שני מטוסים נוספים - מטוס איירבוס A320 לחיזוק הפעילות הבינלאומית ומטוס ATR לחיזוק הפעילות הפנים ארצית ביעדי חיפה ואילת, הגדלת מספר המושבים במטוסים מ-174 ל-180 מושבים במטוס - גידול של כ-3.5 אחוזים, הקטנת עלויות ההפצה וצמצום מצבת כ"א בכשלושה אחוזים. בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו הכנסות החברה לכ-296 מיליון דולר לעומת כ-270 מיליון אשתקד. הרווח הגולמי מתחילת השנה ירד ל-34 מיליון דולר לעומת 36 מיליון אשתקד. הירידה נובעת מהשחיקה במחיר הממוצע שנגרמה בחציון הראשון של השנה. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים ירד ל-8 מיליון דולר לעומת 11 מיליון אשתקד.

 

 

 

 

 

25/11/2018