25.06.2018
 
ישיבת חירום של התאחדות משרדי הנסיעות

 

 

שירות חדשות תיירות

 

בישיבת חירום שערך היום ועד התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות, קראו חברי הוועד פה אחד לאל על לחזור בה מההחלטה להפסיק את תשלום העמלות למשרדי הנסיעות. החלטה, שלעמדת היועצים המשפטיים של ההתאחדות, מהווה הפרה של הסכם יאט"א ואף מעלה, לאור מעמדה הדומיננטי של אל על בענף, חשש להפרה של חוק ההגבלים העסקיים.

בישיבה ציינו חברי הוועד כי מהודעת אל על על עולה שבכוונתה להמשיך ולקבל בדיוק את אותם שירותים שהיא קיבלה עד כה ממשרדי הנסיעות זאת, מבלי לשלם עבורם יותר.

חברי הוועד סברו כי החלטת אל על עלולה לגרום נזק משמעותי למאות משרדי הנסיעות שעבורם היא ספק משמעותי, ובהתאם לאלפי סוכני נסיעות ועסקים במשרדים אלה.

חברי הוועד העבירו ביקורת חריפה על עצם פניית אל על בהודעה כה משמעותית דווקא לפקידים במשרדים ולא לבעלי ולמנהלי המשרדים.

עם סיכום הישיבה הנחה הוועד את יועציה המשפטיים של ההתאחדות לבחון את המשמעויות המשפטיות של החלטת אל על ולהמליץ בפני ההתאחדות על צעדי פעולה.

הצגה של תוצאות בדיקה משפטית-מקדמית תובא לאסיפה הכללית של ההתאחדות ביום 26.6.2018, לשם בחינת המשך ודרך הפעולה.

 

 

 

 

30/05/2018