28.09.2023
 
ינואר-מאי במלונות: 25% עליה בלינות תיירים, 1% ירידה בלינות ישראלים

 

 

שירות חדשות תיירות

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש מאי בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד, לנתוני מאי 2015 (אחרי 'צוק איתן') וגם לנתוני מאי 2014 (לפני 'צוק איתן').

לינות התיירים: במאי נרשמו כ- 1.1 מיליון לינות תיירים, 24% + עליה לעומת מאי  2016 ומאי 2015,  9%- ירידה לעומת מאי 2014, לפני צוק איתן.

לינות ישראלים: כ- 1 מיליון לינות ישראלים, 2% +גידול לעומת מאי אשתקד, 4% - ירידה לעומת מאי 2015, ו- 8%+ עליה לעומת מאי 2014.

סה"כ נרשמו במאי בבתי המלון: כ- 2.1 מיליון לינות תיירים + ישראלים, 12%+ עליה לעומת מאי 2016,  8%+ עליה לעומת 2015  ו- 1%- ירידה ביחס ל- 2014 .

תפוסת החדרים במאי השנה, הסתכמה בכ- 72% (עליה  של 10%+ לעומת מאי אשתקד, 8%+ עליה לעומת מאי 2015 ו- 4%- ירידה עליה ביחס ל- 2014.

התפלגות לינות התיירים במאי: בירושלים: כ- 375 אלף לינות (35%+ לעומת אשתקד, 41%+ לעומת 2015, 3%- ירידה לעומת מאי 2014), בתל אביב: כ- 254 אלף לינות (21%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 11%+ עליה לעומת 2015, 4%- ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ-117 אלף לינות (10%+ עליה בהשוואה ל-2016, 30%+ ביחס ל- 2015, 14%- ירידה לעומת 2014), באילת: כ- 55 אלף לינות תיירים (27%+ לעומת אשתקד, 13%+ עליה לעומת 2015 ו- 33%- ביחס ל- 2014), בים המלח: כ-68 אלף (17%+ לעומת אשתקד, 19%+ לעומת 2015 ו- 20%- ירידה לעומת 2014), בנתניה: כ- 38 אלף לינות 38%+ עליה לעומת השנה שעברה, 1% עליה -לעומת 2015 ו- 24%- ביחס למאי 2014), בחיפה: כ- 24 אלף לינות (4%- ירידה לעומת אשתקד, 2%- ירידה לעומת 2015, 16%- ירידה לעומת 2014), בנצרת: כ- 32 אלף (48%+ לעומת 2016, 39%+ לעומת 2015, 7%- ירידה לעומת 2014) ובהרצליה: כ- 25 אלף לינות במאי השנה (8%+ עליה לעומת אשתקד, 16%+ לעומת 2015 ו- 19%+ לעומת מאי 2014).

התפלגות לינות הישראלים: באילת: כ- 541 אלף ישראלים (1%- ירידה לעומת השנה שעברה, 5%- לעומת מאי 2015, 1%+ עליה לעומת 2014), בים המלח: כ- 109 אלף לינות (10%- ירידה מול 2016, 16%- ירידה לעומת 2015 וללא שינוי ביחס ל- 2014), בתל אביב: כ- 57 אלף לינות (6%+ עליה לעומת אשתקד, 5%+ עליה לעומת 2015, 46%+ לעומת 2014), בירושלים: כ- 64 אלף לינות (39%+ עליה לעומת 2016, 1%- ירידה לעומת 2015 ו-7%+ לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ-87 אלף לינות (2%+ עליה לעומת 2016, 8%- ירידה לעומת 2015, 13%+ עליה לעומת 2014), בחיפה: כ- 23 אלף לינות (18%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 21%+ עליה ביחס ל- 2015, 30%+ לעומת 2014), בנתניה: כ- 15 אלף לינות (7%+ עליה לעומת אשתקד, 19%+ לעומת 2015 ו- 34%+ עליה לעומת 2014), בהרצליה: 13 אלף לינות (28%+ עליה לעומת אשתקד, 9%+ ביחס ל-2015, 50%+ לעומת 2014) ובנצרת: כ- 9 אלף לינות (44% + גידול לעומת אשתקד, 69%+ לעומת 2014 ו-79% גידול לעומת 2014).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים:
באילת: כ-596 אלף לינות (1%+ עליה לעומת אשתקד, 3%- ירידה לעומת 2015 ו-4%- ירידה ביחס ל- 2014), בירושלים: כ- 439 אלף לינות (35%+ לעומת אשתקד, 33%+ לעומת 2015, 2%+ לעומת מאי 2014), בתל אביב: כ-312 אלף לינות (18%+ לעומת אשתקד, 10%+ לעומת 2015 ו- 2%+ לעומת מאי 2014), בטבריה וסובב כינרת: כ- 205 אלף (7%+ עליה לעומת 2016, 10%+ לעומת 2015, 4%- ירידה לעומת 2014), בים המלח: כ- 177 אלף לינות (1%- ירידה לעומת אשתקד, 6%- לעומת 2015, 9%- ביחס ל-2014), בחיפה: כ- 47 אלף לינות (5%+עליה לעומת אשתקד, 8%+ לעומת 2015 ו- 1%+ לעומת 2014), בנתניה: כ- 53 אלף לינות (27%+ עליה בהשוואה ל- 2015, 5%+ עליה לעומת 2015, 14%- ירידה לעומת  2014), בנצרת: כ- 41 אלף לינות ( 47%+ עליה בהשוואה לאשתקד, 45%+ לעומת 2015 ו-4%+ עליה לעומת 2014) ובהרצליה: כ- 38 אלף לינות (14%+ עליה ביחס לאשתקד, 14%+ לעומת 2015 ו-28%+ לעומת 2014).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-72%. בתל אביב עמדה התפוסה על  כ- 82%, בירושלים : 78%, בים המלח : 75%,  באילת : 73%,  בנתניה : 69%, בטבריה וסובב כנרת: כ- 68%,  בחיפה : 66% בנצרת ובהרצליה: כ-64%.

מצבת חדרי המלון עמדה על 52,388 חדרים (2%+ גידול לעומת אשתקד, 4%+ גידול לעומת 2015, 6%+ גידול לעומת 2014), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים.

 

סיכום נתוני ינואר - מאי מצטבר

סה"כ לינות: כ- 9 מיליון לינות תיירים + ישראלים (10%+ עליה לעומת אשתקד, 12%+ עליה לעומת 2015, 2% + עליה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014).

לינות תיירים: כ- 4.3 מיליון לינות (25%+ עליה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 26%+ עליה לעומת שנת 2015, 6%- ירידה לעומת אותה התקופה ב- 2014).

לינות ישראלים: כ- 4.7 מיליון לינות (1%- לעומת אשתקד, 2%+ לעומת 2015, 10%+ לעומת אותה התקופה בשנת 2014).

תפוסת החדרים הממוצעת הארצית בינואר- מאי הגיעה ל: 63% (8%+ עליה לעומת 2016, 10%+ עליה לעומת 2015 ו-2%- לעומת 2014).

 

 

 

 

 

28/06/2017