25.07.2024
 
אפריל במלונות: 23% עליה בלינות תיירים

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש אפריל בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד, לנתוני אפריל 2015 (אחרי 'צוק איתן') וגם לנתוני אפריל 2014 (לפני 'צוק איתן').

לינות התיירים: באפריל נרשמו כ- 946 אלף לינות תיירים, 23% + עליה לעומת אפריל 2016, 15% + עליה לעומת אפריל 2015, 9%- ירידה לעומת אפריל 2014, לפני צוק איתן.

לינות ישראלים: כ- 1.1 מיליון לינות ישראלים, 5%- ירידה לעומת אפריל אשתקד, 6% + עליה לעומת אפריל 2015, ו- 6%+ עליה לעומת אפריל 2014.

סה"כ נרשמו באפריל בבתי המלון: כ- 2.1 מיליון לינות תיירים + ישראלים,
6%+ עליה לעומת אפריל 2016, 10%+ עליה לעומת 2015 ו- 1%- ירידה ביחס ל- 2014 .

תפוסת החדרים באפריל השנה, הסתכמה בכ- 68% (עליה של 3%+ לעומת אפריל אשתקד, 7%+ עליה לעומת אפריל 2015 ו- 5%- ירידה עליה ביחס ל- 2014.

התפלגות לינות התיירים באפריל: במערב ירושלים: כ- 237 אלף לינות (40%+ לעומת אשתקד, 20%+ לעומת 2015, 7%- ירידה לעומת אפריל 2014), בתל אביב: כ- 221 אלף לינות (17%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 9%+ עליה לעומת 2015, 4%- ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ-105 אלף לינות (29%+ עליה בהשוואה ל-2016, 17%+ ביחס ל- 2015, 11%- ירידה לעומת 2014), באילת: כ- 90 אלף לינות תיירים (7%+ לעומת אשתקד, 13%+ עליה לעומת 2015 ו- 33%- ביחס ל- 2014), בים המלח: כ-62 אלף (17%+ לעומת אשתקד, 16%+ לעומת 2015 ו- 15%- ירידה לעומת 2014), בנתניה: כ- 29 אלף לינות 22%+ עליה לעומת השנה שעברה, ללא שינוי -לעומת 2015 ו- 9%- ביחס לאפריל 2014), בחיפה: כ- 20 אלף לינות (15% + לעומת אשתקד, 22% + לעומת 2015, 3%- ירידה לעומת 2014), בנצרת: כ- 28 אלף (33%+ לעומת 2016, 13%+ לעומת 2015, 3% לעומת 2014) ובהרצליה: כ- 25 אלף לינות באפריל השנה (ללא שינוי- לעומת אשתקד, 22%+ לעומת 2015 ו- 24%+ לעומת אפריל 2014).

התפלגות לינות הישראלים:

באילת: כ- 541 אלף ישראלים (2%- ירידה לעומת השנה שעברה, 8%+ לעומת אפריל 2015, 3%+ עליה לעומת 2014), בים המלח: כ- 122 אלף לינות (11%- ירידה מול 2016, 12%- ירידה לעומת 2015, 6%- ירידה ביחס ל- 2014), בתל אביב: כ- 73 אלף לינות (5%- ירידה לעומת אשתקד, 29%+ עליה לעומת 2015, 38%+ לעומת 2014), במע' ירושלים: כ- 80 אלף לינות (8%+ עליה לעומת 2016, 15%+ עליה לעומת 2015 ו- 38%+ לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ-100 אלף לינות (12%- ירידה לעומת 2016, 4%- לעומת 2015, 3%+ עליה לעומת 2014), בחיפה: כ- 25 אלף לינות (17%- ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 9%+ עליה ביחס ל- 2015, 11%+ לעומת 2014), בנתניה: כ- 21 אלף לינות (9%+ עליה לעומת אשתקד, 36%+ לעומת 2015 ו- 5%+ עליה לעומת 2014), בהרצליה: 13 אלף לינות (13%+ עליה לעומת אשתקד, 38%+ ביחס ל-2015, 65%+ לעומת 2014) ובנצרת: כ- 11 אלף לינות (ללא שינוי לעומת אשתקד, 36%+ לעומת 2014 ו-2%- ירידה לעומת 2014).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים:
באילת: כ-631 אלף לינות (1%- ירידה לעומת אשתקד, 9%+ עליה לעומת 2015 ו-4%- ירידה ביחס ל- 2014), במע' ירושלים: כ- 316 אלף לינות (30%+ לעומת אשתקד, 19%+ לעומת 2015, 2%+ לעומת אפריל 2014), בתל אביב: כ-294 אלף לינות (11%+ לעומת אשתקד, 13%+ לעומת 2015 ו- 3%+ לעומת אפריל 2014), בטבריה וסובב כינרת: כ- 205 אלף (6%+ עליה לעומת 2016, 6%+ לעומת 2015, 5%- ירידה לעומת 2014), בים המלח: כ- 185 אלף לינות (3%- ירידה לעומת אשתקד, 5%- לעומת 2015, 9%- ביחס ל-2014), בחיפה: כ- 46 אלף לינות (5%- ירידה לעומת אשתקד, 14%+ לעומת 2015 ו- 4%+ לעומת 2014), בנתניה: כ- 51 אלף לינות (16%+ עליה בהשוואה ל- 2015, 12%+ עליה לעומת 2015, 4%- ירידה לעומת 2014), בנצרת: כ- 39 אלף לינות ( 22%+ עליה בהשוואה לאשתקד, 18%+ לעומת 2015 ו-2%+ עליה לעומת 2014) ובהרצליה: כ- 38 אלף לינות (5%+ עליה ביחס לאשתקד, 27%+ לעומת 2015 ו-36%+ לעומת 2014).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-68%. באילת עמדה התפוסה על 76% (1%- ירידה לעומת 2016, 12%+ לעומת 2015, 2%- ירידה לעומת 2014), בתל אביב: כ- 75% (2%+ עליה לעומת 2016, 2% + עליה לעומת 2015 6%- לעומת 2014), בים המלח: כ-75% ( 2%- ירידה לעומת 2016, ללא שינוי לעומת 2015 ו-7%- לעומת 2014), במע' ירושלים: כ- 67% (26% + עליה לעומת 2016, 13% + עליה לעומת 2015, 9%- ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ- 67% (9%+ לעומת אשתקד, 10%+ מ- 2015, 2%- ירידה לעומת 2014), בנתניה: כ-61% (10%+ לעומת אשתקד, 5%+ לעומת 2015, ו-3%- ירידה לעומת 2014), בנצרת: כ-61% ( 13%+ לעומת אשתקד 8%+ לעומת 2015 ו-4%+ לעומת 2014), בחיפה: כ-60% ( 15%- ירידה לעומת אשתקד, 7%+ לעומת 2015, ו-1%- ירידה לעומת 2014) ובהרצליה: 59% ( 9%- ירידה לעומת אשתקד, 13%+ לעומת 2015 ו- 5%- לעומת 2014).

מצבת חדרי המלון עמדה על 52,388 חדרים (3%+ גידול לעומת אשתקד, 4%+ גידול לעומת 2015, 6%+ גידול לעומת 2014), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים.

 

סיכום נתוני השליש הראשון השנה, ינואר - אפריל:

סה"כ לינות: כ- 6.86 מיליון לינות תיירים + ישראלים (9%+ עליה לעומת אשתקד, 13%+ עליה לעומת 2015, 2% + עליה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014).

לינות תיירים: כ- 3.2מיליון לינות (26%+ עליה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 26%+ עליה לעומת שנת 2015, 5%- ירידה לעומת אותה התקופה ב- 2014).

לינות ישראלים: כ- 3.6 מיליון לינות (2%- לעומת אשתקד, 4%+ לעומת 2015, 10%+ לעומת אותה התקופה בשנת 2014).

תפוסת החדרים הממוצעת הארצית בשליש הראשון הגיעה ל: 61% (7%+ עליה לעומת 2016, 10%+ עליה לעומת 2015 ו-1%- לעומת 2014).

 

 

 

 

 

23/05/2017