25.07.2024
 
פברואר במלונות: 22% עליה בלינות תיירים

 

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש פברואר בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד, לנתוני פברואר 2015 (אחרי 'צוק איתן') וגם לנתוני פברואר 2014 (לפני צוק איתן).

לינות התיירים: בפברואר השנה נרשמו כ- 687 אלף לינות תיירים, 22% + עליה לעומת פברואר 2016, 28% + עליה לעומת פברואר 2015 ו - 3%- ירידה לעומת פברואר 2014, כאמור לפני מבצע צוק איתן.

לינות ישראלים: כ-779 אלף לינות ישראלים, 1%- ירידה לעומת פברואר אשתקד, 7% + עליה לעומת פברואר 2015, ו- 10%+ עליה לעומת פברואר 2014.

סה"כ נרשמו בפברואר בבתי המלון: כ- 1.467 מיליון לינות תיירים + ישראלים, 9%+ עליה לעומת פברואר 2016, 16%+ עליה לעומת פברואר 2015 ו- 4%+ עליה ביחס ל- 2014 .

תפוסת החדרים בפברואר השנה, הסתכמה בכ- 58% (עליה של 9% + לעומת פברואר אשתקד, 12% + עליה לעומת פברואר 2015 וללא שינוי לעומת פברואר 2014).

התפלגות לינות התיירים בפברואר: במערב ירושלים: כ- 186 אלף לינות (28%+ לעומת אשתקד, 30%+ לעומת 2015 ו- 2%+ עליה לעומת פברואר 2014), בתל אביב: כ- 145 אלף לינות (6%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 11%+ עליה לעומת 2015, 6%- ירידה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ-90 אלף לינות (34%+ עליה בהשוואה ל-2016, 35%+ ביחס ל- 2015 ו- 1%- ירידה לעומת 2014), באילת: כ- 65 אלף לינות תיירים (7%+ לעומת אשתקד, 30%+ עליה לעומת 2015 ו- 21%- ביחס ל- 2014), בים המלח: כ-24 אלף (30%+ לעומת אשתקד, 55%+ לעומת 2015 ו- 22%- ירידה לעומת 2014), בנתניה: כ- 21 אלף לינות 34%+ עליה לעומת השנה שעברה, 12% +לעומת 2015 ו- 9%- ביחס לפברואר 2014), בחיפה: כ- 27 אלף לינות (128% + לעומת אשתקד, 104% + לעומת 2015, 45%+ לעומת 2014), בנצרת: כ- 20 אלף (26%+ לעומת 2016, 50%+ לעומת 2015 ו- 15%+ עליה לעומת 2014) ובהרצליה: כ- 13 אלף לינות בפברואר השנה (5%- ירידה לעומת אשתקד, 20%+ לעומת 2015 ו- 31%+ לעומת פברואר 2014).

התפלגות לינות הישראלים:

באילת: 296 אלף ישראלים (6%- ירידה לעומת השנה שעברה, ללא שינוי לעומת פברואר 2015 ו- 1%+ עליה לעומת 2014), בים המלח: כ- 119 אלף לינות (6%- ירידה לעומת 2016, 1%+ עליה לעומת 2015 ו-4%- לעומת 2014), במע' ירושלים: 67 אלף לינות (40%+ עליה לעומת 2016, 26%+ עליה לעומת 2015 ו- 56%+ עליה לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ-57 לינות (13%- ירידה לעומת 2016, 3%- לעומת 2015 ו-5%- לעומת 2014), בתל אביב: כ- 55 אלף לינות (2%- ירידה עליה לעומת אשתקד, 15%+ עליה לעומת 2015 ו- 30%+ לעומת 2014), בחיפה: 20 אלף לינות (12%- ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 42%+ עליה ביחס ל-2015 ו- 24%+ לעומת 2014), בנתניה: כ- 16 אלף לינות (21%+ עליה לעומת אשתקד, 22%+ לעומת 2015 ו- 16%+ עליה לעומת 2014), בהרצליה: כ- 10 אלף לינות (15%+ עליה לעומת אשתקד, 53%+ ביחס ל-2015 ו- 65%+ לעומת 2014) ובנצרת: כ- 8 אלף לינות (111%+ לעומת אשתקד, 100%+ לעומת 2014 ו-32%+ עליה לעומת 2014).

 

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים:
באילת: כ-361 אלף לינות (4%- ירידה לעומת אשתקד, 5%+ עליה לעומת 2015 ו-4%- ביחס ל- 2014), במע' ירושלים: כ- 253 אלף לינות (31%+ לעומת אשתקד, 29%+ לעומת 2015, ו- 12%+ לעומת פברואר 2014), בתל אביב: כ-200 אלף לינות (4%+ לעומת אשתקד, 12%+ לעומת 2015 ו- 1%+ לעומת פברואר 2014), בטבריה וסובב כינרת: 147 אלף (10%+ עליה לעומת 2016, 17%+ לעומת 2015 ו-3%- ירידה לעומת 2014), בים המלח: 144 אלף לינות (1%- ירידה לעומת אשתקד, ו-7%+ עליה לעומת 2015 ו- 8%- ירידה ביחס ל-2014),), בחיפה: כ- 47 אלף לינות (36%+ לעומת אשתקד, 72%+ לעומת 2015 ו- 35%+ לעומת 2014), בנתניה: כ- 37 אלף לינות (28%+ עליה בהשוואה לאשתקד, 16%+עליה לעומת 2015 וללא שינוי ביחס לאשתקד, בנצרת: כ- 28 אלף לינות ( 42%+ עליה בהשוואה לאשתקד, 62%+ לעומת 2015 ו-20%+ עליה לעומת 2014) ובהרצליה: כ- 23 אלף לינות (3%+ עליה ביחס לאשתקד, 33%+ לעומת 2015 ו-44%+ לעומת 2014).

 

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-58%. בחיפה עמדה התפוסה על כ- 71% (כ- 34% + עליה לעומת 2016, כ- 53% + עליה לעומת 2015, כ- 23%+ לעומת 2014), בים המלח עמדה התפוסה על כ- 67% (כ- 4%+ עליה לעומת 2016, 6% + עליה בהשוואה ל- 2015 כ- 7%- ירידה לעומת 2014), בתל אביב עמדה התפוסה על 62% (כ- 2%+ לעומת 2016, כ- 1%+ לעומת 2015, כ- 6%- ירידה לעומת 2014), במערב ירושלים עמדה התפוסה על כ- 59% (30%+ לעומת אשתקד, כ- 20%+ עליה מ- 2015, ו- 1%- ירידה לעומת 2014), באילת עמדה התפוסה על כ-59% (כ-1%- ירידה לעומת 2016, כ-13%+ גידול בהשוואה ל-2015, וללא שינוי ביחס 2014), בטבריה וסובב כנרת עמדה התפוסה על כ-57% (כ- 17%+ לעומת אשתקד, 22%+ עליה לעומת 2015, ו- ללא שינוי ביחס 2014), בנתניה עמדה התפוסה על כ- 53% (כ-26%+ עליה לעומת 2016, כ- 14%+ עליה לעומת 2015 וללא שינוי ביחס 2014), בנצרת עמדה התפוסה על כ- 49%+ (34%+ לעומת 2016, כ- 46%+ לעומת 2015 ו-21%+ לעומת 2014), ואילו בהרצליה עמדה התפוסה על כ- 46%+ (ללא שינוי ביחס 2016, 6%- ביחס ל- 2015, 1%+ לעומת 2014).

מצבת חדרי המלון עמדה על 52,381 חדרים (3%+ גידול לעומת אשתקד, 5%+ גידול לעומת 2015 ו- 6%+ גידול לעומת 2014), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים.

 

 

 

22/03/2017