20.06.2024
 
מסמך: אגרות רש"ת לפי מרכז המחקר של הכנסת

 

שירות חדשות תיירות

 

להלן מסמך שהוכן בידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, על אודות אגרות רשות שדות התעופה:

 

 

 

20/03/2017