01.10.2023
 
אייר אינדיה כבר הפעילה קו לישראל בעבר

 

מאת חגי רוזן

 

לצורך הדיוק ההיסטורי בעניין פתיחת הקו של אייר אינדיה מדלהי לארץ, מעיר עיתונאי התיירות הוותיק עמי אטינגר כי החברה ההודית כבר הפעילה בעבר קו לישראל - ממומבאי, בין השנים 1996 ל-1998.

ככל הנראה המוטיבציה העיקרית להחלטתה של החברה ההודית להפסיק את טיסותיה בקו, הוא הסכם הקוד-שייר שחתמה עם אל על, הסכם שבוטל באוקטובר 2009 בידי הממונה על ההגבלים העסקיים דאז, רונית קז, שקבעה כי "הייתה הסכמה בין החברות לפיה אל על משלמת לאייר אינדיה חלק מהכנסותיה בקו, בתמורה לכך שאייר אינדיה נמנעת מהפעלת טיסות בקו ולמעשה נמנעת מלהתחרות באל על בקו".

 

 

 

02/03/2017