27.09.2023
 
חלקו של משרד התיירות בתכנית פיתוח הצפון

 

 

שירות חדשות תיירות

 

להלן חלקו של משרד התיירות בתכנית המקיפה לפיתוח הצפון, כפי שאושרה היום בממשלה:

 

 

 

 

 

08/01/2017