28.09.2023
 
איך נוספו חצי מיליון תיירים לסטטיסטיקה, בדרך מרשות האוכלוסין לנתוני הלמ"ס?

 

 

מאת חגי רוזן

(כתבה מתעדכנת לפי ההתפתחויות בעניין) 

כל מי שעוסק בענף התיירות הנכנסת, או מסקר אותו, מכיר מזה שנים את התחושה הכללית כי הסטטיסטיקה הרשמית של נתוני התיירים הנכנסים לארץ, המתפרסמת מדי חודש-בחודשו בידי הלמ"ס, פגומה מיסודה, וכי המספרים של התיירים "האמיתיים" הנכנסים לישראל - נמוכים משמעותית מהסטטיסטיקה הזו.

לצורך ההבהרה, ההליך הוא שרשות האוכלוסין וההגירה מעבירה את הנתונים הגולמיים של הכניסות לישראל ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זו מעבדת את הנתונים ומפרסמת את הסטטיסטיקה הרשמית בכל חודש. לכאורה, יש הגדרה ברורה למונח "תייר" (לפי ארגון התיירות של האו"ם - UNWTO, למשל) - כמי שנכנס למדינה ויוצא ממנה רק לאחר 24 שעות לפחות (בניגוד לנכנסים האחרים, הנכללים בהגדרת "מבקרים"). הקריטריונים כתובים בכל הודעה של הלמ"ס בעניין:

 

אלא שמתברר שלמרות הפשטות הסמנטית שבהגדרה - הפרקטיקה הסטטיסטית אינה מתנהלת ככל הנראה לפי הגדרה זו.

תחושות הבטן של אנשי המקצוע, שמשהו אינו כשורה בסטטיסטיקה הרשמית, קיבלו לפני כשלושה חודשים אישור ממומחה לסטטיסטיקה.

דרור פייטלסון, פרופ' למדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית, פירסם ב-14.9.16 בבלוג שלו 'נתונים' עמוד ניתוח מאלף של הנתונים הסטטיסטיים של הלמ"ס לאורך השנים בנושא כניסות התיירים לארץ, תחת הכותרת "בלגן בגבולות (או בנתונים)", שמסקנותיו, הלא פחות ממדהימות, לאחר ניתוח הנתונים, מתמצות בכך (במילותיו של פייטלסון עצמו):

נשארנו עם שלוש אפשרויות:

  1. כבר יותר מעשור מסתובבים פה מעל 1.4 מיליון תיירים בלי שנשים לב. לא כל כך סביר בהנתן שכל אוכלוסיית המדינה היא רק קצת יותר מ-8 מיליון.
  2. בכל רגע נתון יש כאן כמעט 2 מיליון תיירים, וכשהם חוזרים לבתיהם אחרים באים במקומם. זה לא רק בלתי סביר אלא בלתי אפשרי בהנתן שמלאי חדרי המלון בארץ הוא רק כ-50,000, ושחלק מהעלייה במספר היה במהלך האינתיפאדה השניה, שבה כזכור התיירות ירדה כמעט לאפס.
  3. הנתונים של רשות האוכלוסין וההגירה על תיירים בשנים 1990-2010 דפוקים לגמרי. לא נעים, אבל כפי ששרלוק הולמס אמר, אחרי שפסלת את האפשרויות האחרות מה שנשאר הוא כנראה האמת.

 

הטריגר לכניסה שלנו לנושא, הייתה ב-2.11, יום בו חרגה לפתע רשות האוכלוסין וההגירה מהרגלה, ופירסמה הודעה רשמית (וחגיגית יש לומר) לעיתונות בנושא כניסות תיירים לישראל, לפיה בחודשים ינואר-אוקטובר 2016 נכנסו 1,802,182 תיירים לישראל. הידיעה, שפורסמה בכל כלי התקשורת, עוררה אצלנו יותר מהרמת-גבה, שכן לפי דיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכנסו באותה תקופה ממש 2.36 מיליון תיירים לישראל - פער אדיר של כ-560 אלף (!), ובמילים אחרות - בדרך מרשות האוכלוסין ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה - עלה מספר הנכנסים לישראל שסווגו כ"תיירים" בכ-30%, לא פחות.

הנתונים הגולמיים, כמובן, הם אותם נתונים, אך אופן סיווגם בידי הלמ"ס ובידי רשות האוכלוסין הסתבר כשונה לגמרי, ובאופן מהותי.

 

ב-3.11 פנינו לדוברת רשות האוכלוסין וההגירה לצורך קבלת תגובה או הסבר על הפער בנתונים, אך במקום תשובה עניינית, הופתענו לקבל את התגובה גסת-הרוח הבאה: "ל'אייטם' שכתוב בצורה כל כך לא מכבדת וירודה (צילום שתי הודעות + משפט וחצי מלל של בי"ס יסודי), כמובן שאיננו מתכוונים להגיב. בכל מקרה, ברור שלא נעשתה שום 'עבודת תחקיר' ואין למי שכתב שום הבנה בסיסית בנושא הנתונים".

לא התעצלנו, ופנינו ב-8.11 לערן רופאלידיס, דובר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך קבלת הסבר, והוא ענה לנו כי הוא "מנסה לברר את מקור הפער בנתונים", וכי להערכתו "הפער נגזר מהגדרות". סתם ולא פירט, למרות בקשותינו החוזרות ונשנות מאז.

ב-14.11 הגשנו בקשה רשמית לפי חוק חופש המידע לרשות האוכלוסין, "לקבלת נתוני כניסות התיירים מפולחים לפי חודש מאז תחילת השנה, וכן את הנתונים הללו מפולחים לפי שנה מהעשור האחרון".

ב-7.12 קיבלנו את תשובת הממונה על חוק חופש המידע ברשות לבקשה שלנו:

"הריני להשיבך כי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה בדבר מספר התיירים שנכנסו לישראל נשלפים ישירות מנתוני כניסות ויציאות של מעברי הגבול כפי שהוגדרו עלי הרשות. לא ידוע כיצד אופיינו הנתונים ע"י הלמ"ס ויתכן כי מעצם השוני באפיון טמון הפער".

כפי ששמתם בוודאי לב, ביקשנו לפי חוק את הנתונים עצמם, ולא קיבלנו. במקום זאת קיבלנו בשני משפטים הסבר מתחמק וברור-מאליו לשוני בהם בין הרשות ללמ"ס. נסכם את האבסורד בשני משפטים: רשות האוכלוסין מפרסמת הודעה לתקשורת עם נתונים. כשביקשנו את המספרים שעליהם הסתמכה ההודעה - הרשות מסרבת להעבירם.

ב-8.12 הגשנו תלונה לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד המשפטים, בנושא תשובת רשות האוכלוסין, שפעלה לדעתנו בניגוד לחוק והתחמקה מלספק את הנתונים שביקשנו, שלא מן הסיבות לסירוב הנקובות בחוק עצמו. כשתגיע תשובת הממונה לתלונתנו - נפרסמה.

ב-12.12 התקבלה אצלנו, כמין אתנחתא קומית, תשובת הממונה על יישום חופש המידע ברשות האוכלוסין, הגב' מלי דודיאן, לתלונתנו לממונה במשרד המשפטים. בצירוף מקרים משעשע, כנראה שהדוא"ל מוען אלינו בטעות, במקום לממונה:

"לאחר בדיקה והתייעצות עם הגורמים המקצועיים הבהרתי לו (כלומר לעורך Tnet - ח.ר) כי  לא מדובר בטעות אלא בהגדרות שונות. הוא לא מפנים את זה. הוא לא מוכן לקבלם".

 

ב-8.12 הגשנו בקשה רשמית לפי חוק חופש המידע ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "לקבלת מידע בנושא איפיון הגדרת כניסתו של אדם במעברי הגבול של ישראל תחת הגדרת "תייר". הפער בין רישום הנתונים בידי רשות האוכלוסין וההגירה לבין אלו המעובדים ומתפרסמים בידי הלמ"ס מחייב פרסום של רשימת הקריטריונים הספציפיים לפיהם נקבעת הכללתו של נכנס לארץ בהגדרת "תייר" בידי הלמ"ס, לצורך השוואה למאפייני הגדרת "תייר" אצל רשות האוכלוסין".

ב-19.12 קיבלנו את תשובת הלמ"ס לבקשת חופש המידע שלנו:

 

 

 

כלומר, הלמ"ס מספק כאן (בסעיף 4) הסבר לפער בין הנתונים שהוא מפרסם לנתונים שפירסמה רשות האוכלוסין בניסוח קלוקל של הודעת הרשות לעיתונות ותו לא - בכך ש"מספר זה תואם את מספר התיירים שנכנסו לארץ דרך נתב"ג בינואר - ספטמבר".

אלא שהודעת רשות האוכלוסין עצמה כוללת כבר את נתוני אוקטובר (כפי שכתוב בפיסקה השניה: "המדינות המובילות במספר התיירים הנכנסים, נכון לחודש אוקטובר"...): 

  

 

בעקבות תלונתנו למשרד המשפטים על תשובתה לבקשת חוק חופש המידע שלנו, שלחה אלינו ב-26.12 הממונה על חוק חופש המידע ברשות האוכלוסין את המסמך הבא:

 

  

 

 

אם נתעלם לרגע מן העובדה שרשות האוכלוסין וההגירה הגדירה בכותרת המסמך כ-'תיירים' את מי שאמורים להיות מוגדרים 'מבקרים' (שוב - טעות בעניין עקרוני במיוחד), הרי שהיא "מיישרת קו" עם נתוני הלמ"ס, ומודה למעשה כי ההודעה שפירסמה דוברות הרשות ב-2.11 בנושא מספרי התיירים שהגיעה לארץ מאז תחילת השנה - מצוצה מהאצבע.

לסיכום - פתרון דחוק לשאלה האקוטית בנושא ההבדל בין המספרים שפירסמה רשות האוכלוסין לאלו שפירסם הלמ"ס לפני כחודשיים נמצאה, אך נותר בעינו ריח הקומבינה העולה מנושא סטטיסטיקת התיירות הנכנסת לארץ ואופן הרישום והסיווג המפוקפקים של הנתונים הללו. 

 

בינתיים, אם למי מהקוראים יש מידע או נתונים שיסייעו למערכת Tnet בבירור הנושא ובהבאתו לידיעת הציבור, הוא מוזמן לפנות (גם בעילום שם) אלינו בדוא"ל: tnetorg@walla.co.il

 

 

 

26/12/2016