22.09.2023
 
עליה בתיירות הנכנסת בנובמבר

 

שירות חדשות תיירות

 

בחודש נובמבר 2016 נכנסו לישראל 287,900 תיירים, עלייה של כ-38% ביחס לחודש נובמבר אשתקד. בתקופה ינואר-נובמבר 2016 במצטבר נכנסו לישראל 2,651,400 תיירים, עלייה של כ-2% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

שר התיירות לוין אמר כי "ראוי לזכור שההכנסות למשק הישראלי בחודש שעבר בלבד, היו מעל מיליארד וחצי ש' - כ-400 מיליון ש' יותר מנובמבר שנה שעברה - סכום השווה כמעט לכל התקציב השנתי של שיווק התיירות לישראל".

נתוני חודש נובמבר משקפים עלייה של כ-38% בתיירות ביחס לחודש נובמבר 2015 ועלייה של כ-31% ביחס לחודש נובמבר 2014. דרך האוויר נרשמו בחודש נובמבר כ-254 אלף כניסות של תיירים, עלייה של כ-38% ביחס לחודש נובמבר 2015 וללא שינוי ביחס לחודש נובמבר 2014.

מתברר כי דרך היבשה נכנסו בנובמבר לישראל כ-34 אלף תיירים, מתוכם כ-28 אלף מירדן וכ-6,000 דרך מצרים. נתונים אלה משקפים עליות ביחס לחודשי נובמבר 2015 (38%) ו-2014 (10%). מספר מבקרי היום הסתכם בחודש נובמבר בכ-20 אלף, המבטא ירידה של כ-20% ביחס לחודשי נובמבר 2015 ו-2014.

מניתוח הנתונים עולה כי הגידול במספר התיירים בין נובמבר 2016 לנובמבר 2015 עומד על כ-79 אלף תיירים, שמתוכם 34 אלף (34%) נכנסו מירדן וממצרים.

 

ינואר-נובמבר 2016:

נתוני כניסות התיירים בתקופה ינואר-נובמבר 2016 משקפים עלייה של כ-2% בהיקף התיירות לישראל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-2,651,400 תיירים לעומת 2,602,300 בינואר-נובמבר אשתקד.

דרך האוויר נרשמו בתקופה זו 2,401,600 כניסות תיירים, עלייה של כ-3% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2015 ושל כ-2% ביחס לתקופה זו בשנת 2014.

לפי נתוני הלמ"ס, אחוז השינוי הגבוה ביותר נרשם בינואר-נובמבר בכניסות תיירים מסין - 61%, תוספת של 29 אלף כניסות.

 

 

08/12/2016