28.09.2023
 
שמישהו יגיד למדונה

 

 

מאת חגי רוזן

 

שתי אפשרויות: מדונה אינה מבדילה בין דגל ישראל לדגל ארגנטינה, או שבכלל בוז'י הרצוג פרץ לה לעמוד הפייסבוק:

 

 

 

 

 

 

 

29/09/2016