25.07.2024
 
ינואר-יולי במלונות: עליה קלה בלינות תיירים

 

 

שירות חדשות תיירות

 

המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש יולי בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד, לנתוני יולי 2014 (החודש בו פרץ 'צוק איתן') ובאופן יוצא דופן, כדי לתת אינדיקציה לשנה רגילה, גם לנתוני יולי 2013, שנה לפני 'צוק איתן'.

לינות התיירים: ביולי השנה נרשמו 663 אלף לינות תיירים, 1%+ גידול לעומת יולי 2015, 11%+ גידול לעומת יולי 2014 (החודש בו פרצה המלחמה בעזה וחלה במהלכו התרסקות בתיירות הנכנסת) ו- 15%- ירידה לעומת יולי 2013 - שנה רגילה, בלי מלחמה.

לינות ישראלים: כ- 1.6 מיליון, ללא שינוי לעומת יולי אשתקד, 12%+ גידול לעומת יולי 2014, ו- 2%+ גידול לעומת יולי 2013.

סה"כ נרשמו ביולי בבתי המלון: כ- 2.2 מיליון לינות תיירים + ישראלים, 1%+ עליה לעומת יולי 2015, 11%+ עליה לעומת יולי 2014 ו- 4%- ירידה ביחס ל- 2013.

התפלגות לינות התיירים: במערב ירושלים: כ- 177 אלף לינות (3%+ לעומת אשתקד, 1%+ לעומת 2014, אבל 21%- ירידה לעומת יולי 2013), בתל אביב: כ- 202 אלף לינות (ללא שינוי בהשוואה לשנה שעברה, 37%+ עליה לעומת 2014, אבל 15%- לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת: כ- 46 אלף לינות (1%- ירידה בהשוואה ל-2015, 20%- בהשוואה ל- 2014 ו- 15%- לעומת 2013), באילת: 22 אלף לינות תיירים (2%- לעומת אשתקד, 17%- ירידה לעומת 2014 ו- 31%- ביחס ל- 2013), בים המלח: כ-24 אלף (2%- לעומת אשתקד, 15%- לעומת 2014 ו- 16%- ירידה לעומת 2013) בנתניה: כ- 29 אלף לינות (17%+ לעומת השנה שעברה, 6%- לעומת 2014, אבל 35%- ביחס ליולי 2013), בנצרת: כ- 10 אלף (44%- לעומת 2015, 29%- לעומת 2014 ו- 14%- לעומת 2013) בחיפה: כ- 20 אלף לינות (10%+ לעומת אשתקד, 23%+ לעומת 2014, אבל 26%- לעומת 2013), בהרצליה נרשמה עליה בשנים האחרונות בגלל הגידול במצבת החדרים: כ- 23 אלף לינות ביולי השנה (1%+ לעומת אשתקד, 91%+ לעומת 2014 ו- 55%+ לעומת יולי 2013).

התפלגות לינות הישראלים: באילת: כ- 750 אלף לינות ישראלים (5%- לעומת השנה שעברה, ללא שינוי בהשוואה ליולי 2014 ו- 4%- לעומת 2013), בטבריה וסובב כנרת: כ- 189 אלף לינות (8%+ בהשוואה לאשתקד, 12%+ לעומת 2014 ו- 1%- לעומת 2013), בים המלח: כ -178 אלף לינות (6%- ירידה לעומת 2015, 9%+ בהשוואה ל-2014, 6%- לעומת 2013), בתל אביב: כ- 88 אלף לינות (34%+ עליה לעומת אשתקד, 98%+ עליה לעומת 2014 ! ו- 80%+לעומת 2013), במערב ירושלים: כ- 81 אלף לינות (9%- ירידה לעומת 2015, 20%+לעומת 2014 ו- 4%- לעומת 2013), בנתניה: כ- 33 אלף לינות ישראלים (22%+ לעומת אשתקד, 30%+ לעומת 2014 ו- 80%+ לעומת 2013), בחיפה: 29 אלף לינות (10%+ בהשוואה לשנה שעברה, 38%+ בהשוואה ל-2014 ו- 30%+ ביחס ליולי 2013), בהרצליה: כ- 19 אלף לינות (54%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 91%+ בהשוואה ל-2014 ו- 128%+ לעומת יולי 2013) ובנצרת: כ- 13 אלף לינות (96%+ לעומת אשתקד, 259%+ לעומת יול 2014, אבל 41%- לעומת 2013).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים: מלבד בתל אביב ובהרצליה, נרשמו ירידות בלינות הישראלים והתיירים בסה"כ בהשוואה ל-2013.
באילת: כ- 772 אלף לינות (5%- לעומת השנה שעברה, 1%- לעומת 2014, 5%- ביחס ל- 2013), בתל אביב: כ-290 אלף לינות (9%+ לעומת השנה שעברה, 52%+ לעומת יולי 2014 ו- 2%+ לעומת יולי 2013), בירושלים מערב: כ- 258 אלף לינות (1%- בהשוואה לאשתקד, 6%+ לעומת 2014, ו- 17%- לעומת יולי 2013), בטבריה וסובב כינרת: 235 אלף (6%+ עלייה לעומת 2015, 3%+ עליה לעומת 2014 ו- 4%- לעומת 2013), בים המלח: כ-202 אלף לינות בסה"כ (5%- לעומת אשתקד, 6%+ בהשוואה ל-2014, 8%- לעומת 
2013), בנתניה: כ-62 אלף לינות (20%+ בהשוואה לשנה שעברה, 11%+ לעומת לפני שנתיים, 1%- לעומת 2013), בחיפה: כ- 49 אלף לינות (10%+ עלייה בהשוואה לאשתקד, 31%+ עליה לעומת 2014 וללא שינוי לעומת 2013), בהרצליה: כ-42 אלף (20%+ עליה לעומת אשתקד, 91%+ עליה לעומת 2014 ו- 81%+ לעומת 2013) ובנצרת: 23 אלף לינות (4%- לעומת אשתקד, 32%+ לעומת 2014 ו- 32%- לעומת 2013).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-68% בלבד. באילת: כ- 84%, בתל אביב: כ- 75%, בים המלח: כ- 73%, בחיפה: 67%, בהרצליה: כ- 65%, בנתניה: 64%, בטבריה וסובב כנרת: כ- 62%, במע' ירושלים: כ- 52% ובנצרת: כ-36% בלבד.

מצבת חדרי המלון עמדה על 51,391 חדרים (2%+ גידול לעומת אשתקד, 3%+ גידול לעומת 2014 ו- 6%+ גידול לעומת 2013), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים, בעיקר בירושלים, בתל אביב ובהרצליה.

 

סיכום החודשים ינואר - יולי 2016 בבתי המלון

לינות התיירים: כ-4.8 מיליון (עליה של כאחוז אחד לעומת אשתקד, 21%- ירידה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014 ו- 12%- לעומת התקופה המקבילה ב- שנת 2013).

לינות הישראלים: כ- 7.5 מיליון (1%+ עליה לעומת אשתקד, 10%+ עליה לעומת התקופה המקבילה ב-2014, 7%+ לעומת 2013).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ- 12.4 מיליון (1%+ עליה לעומת אשתקד, 5%- ירידה לעומת 2014, 1%- ירידה לעומת 2013).

תפוסת החדרים: כ- 61% (1%+ עליה לעומת אשתקד, 6%- ירידה לעומת 2014, 5%- לעומת 2013).

 

 

23/08/2016