25.07.2024
 
סיכום המחצית הראשונה של 2016 במלונות

 

 

שירות חדשות תיירות

 

להלן נתוני הלינות בבתי המלון, בששת החודשים הראשונים השנה, שמפרסמת היום המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל:

לינות תיירים: בין החודשים ינואר - יוני 2016 נרשמו בבתי המלון כ-4.1 מיליון לינות תיירים, ללא שינוי לעומת ששת חודשי השנה הראשונים של 2015, וירידה של 24% לעומת ינואר - יוני 2014 (לפני 'צוק איתן').
לינות ישראלים: כשישה מיליון, 1% עליה ביחס ל-2015, ו-9% עליה לעומת 2014.

סה"כ נרשמו במחצית הראשונה של השנה בבתי המלון: כ-10 מיליון לינות של תיירים + ישראלים, 1% עלייה לעומת 2015, 8% ירידה לעומת 2014.

התפלגות לינות התיירים: בתל אביב: כ-1.1 מיליון לינות (2% ירידה בהשוואה לשנה שעברה, 15% ירידה לעומת 2014), במערב ירושלים: כמיליון לינות (2% ירידה לעומת אשתקד, 28%- לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ- 443 אלף לינות (2%+ עליה ביחס ל-2015, 27%- ביחס ל- 2014), באילת: כ- 352 אלף לינות תיירים (16%+ לעומת אשתקד, 37%- ירידה לעומת 2014), בים המלח: כ-220 אלף (1%+ לעומת אשתקד, 33%- לעומת 2014), בנתניה: כ- 130 אלף לינות (17%- לעומת השנה שעברה, 36%- לעומת 2014), בחיפה: כ- 106 אלף לינות (1%- לעומת אשתקד, 19%- לעומת 2014), בנצרת: כ- 90 אלף (10%- לעומת 2015, 33%- לעומת 2014), בהרצליה נרשמה עליה בשנתיים האחרונות בגלל הגידול במצבת החדרים: כ- 116 אלף לינות (22%+ לעומת אשתקד, 26%+ לעומת 2014).

התפלגות לינות הישראלים במחצית הראשונה השנה:

באילת: כ- 2.8 מיליון לינות ישראלים (ללא שינוי לעומת אשתקד, 7%+ בהשוואה ל- 2014 בים המלח: כ -781 אלף לינות (2%- ירידה לעומת 2015, 4%+ בהשוואה ל-2014), בטבריה וסובב כנרת: כ- 523 אלף לינות (ללא שינוי בהשוואה לאשתקד, 9%+ לעומת 2014), במערב ירושלים: כ- 334 אלף לינות (10%- ירידה לעומת 2015, 11%+לעומת 2014), בתל אביב: כ- 372 אלף לינות (16%+ עליה לעומת אשתקד, 38%+ עליה לעומת 2014), בחיפה: כ- 139 אלף לינות (22%+ ביחס לשנה שעברה, 24%+ ביחס ל-2014), בנתניה: כ- 89 אלף לינות ישראלים ( 9%+ לעומת אשתקד, 3%+ לעומת 2014) ובהרצליה: כ- 65 אלף לינות (20%+ עליה בהשוואה לשנה שעברה, 39%+ בהשוואה ל-2014).

התפלגות כלל הלינות (תיירים + ישראלים) לפי אזורים במחצית הראשונה השנה: לעומת 2014 - ירידה בלינות בכל הערים מלבד הרצליה.
באילת: כ- 3.1 מיליון לינות (1%+ לעומת השנה שעברה, 1%- לעומת 2014), בירושלים מערב: כ- 1.4 מיליון לינות (4%- בהשוואה לאשתקד, 21%- בהשוואה ל-2014), בתל אביב: כ-1.4 מיליון לינות (2%+ לעומת השנה שעברה, 6%- לעומת לפני שנתיים), בים המלח: כ-1 מיליון לינות בסה"כ (1%- לעומת אשתקד, 8%- בהשוואה ל-2014), בנתניה: כ-219 אלף לינות (8%- בהשוואה לשנה שעברה, 25%- לעומת לפני שנתיים) ובנצרת: כ-129 אלף לינות (2%- לעומת אשתקד, 28%- לעומת 2014).
בהרצליה: כ-182 אלף (21%+ עליה לעומת אשתקד, 31%+ עליה לעומת 2014), בטבריה וסובב כינרת: כ- 966 אלף (1%+ עלייה לעומת 2015, 11%- ירידה לעומת 2014) ובחיפה: 245 אלף לינות (11%+ עלייה בהשוואה לאשתקד, 1%+ ירידה לעומת 2014).

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-60% בלבד (1%+ עליה ביחס ל- 2015, 9% - ירידה לעומת המחצית הראשונה של 2014).
בים המלח: כ- 69% (ללא שינוי בהשוואה ל- 2015, 7%- לעומת 2014), באילת: כ- 68% (7%+ ביחס ל-2015, 2%+ ביחס ל-2014), בתל אביב: 69% (3%- ביחס ל-2015, 9%- לעומת 2014), בחיפה: כ- 61% (7%+ ביחס לאשתקד, 2%+ לעומת 2014), בטבריה וסובב כנרת: כ- 53% (3%+ ביחס ל- 2015, 12%- ביחס ל- 2014), בהרצליה: כ- 55% (5%+ ביחס ל- 2015, 1%- לעומת 2014), בנתניה: כ- 48% בלבד (8%- ביחס לאשתקד, 20%- בהשוואה ל- 2014) במערב ירושלים: כ- 51% (7%- ביחס ל- 2015, 27%- בהשוואה 2014), בנצרת: כ-37% בלבד (4%- ביחס לשנה שעברה, 22%- ביחס ל- 2014).

מצבת חדרי המלון הממוצעת עמדה על 51,104 (2%+ לעומת אשתקד), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים, בעיקר בירושלים, בתל אביב ובהרצליה.

תוצאות חודש יוני 2016 לבדו בבתי המלון

לינות התיירים: כ- 704 אלף (1%- לעומת יוני 2015, 20%- ירידה לעומת יוני 2014).

לינות הישראלים: כ- 1.2 מיליון (6%- ירידה לעומת אשתקד, 1%+ עליה 2014).

סה"כ לינות תיירים + ישראלים: כ- 1.9 מיליון (4%- ירידה לעומת אשתקד, 7%- לעומת 2014).

תפוסת החדרים: כ- 66% (3%- ירידה לעומת אשתקד, 7%- ירידה לעומת 2014).

מצבת חדרי המלון ביוני: עמדה על 51,222 חדרים (2%+ עליה לעומת אשתקד, 3%+ עליה לעומת 2014).

 

 

 

26/07/2016