25.07.2024
 
גלובל כנפיים רכשה מטוס איירבוס A330

 

 

שירות חדשות תיירות

חברת גלובל כנפיים ליסינג, מקבוצת כנפיים אחזקות, הודיעה על השלמת עסקה לרכישת מטוס מדגם איירבוס 330-300, משנת ייצור 2000, מידי חברה בינלאומית להחכרת מטוסים. המטוס הנרכש, מוחכר לחברת התעופה הנמנית על קבוצות התיירות המובילות בעולם. זהו המטוס השביעי שרוכשת גלובל ליסינג מאז הרבעון הרביעי של 2013, במסגרת האסטרטגיה של החברה לחידוש והרחבת צי המטוסים שלה. תקופת החכירה, הארוכה ביותר בצי המטוסים הקיים של החברה כיום, תסתיים במהלך שנת 2025.

סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים ליסינג, מסר: "אנו שמחים על השלמת עסקת הרכישה הרביעית, בשנה האחרונה. עסקה זו הינה חלק מהאסטרטגיה שלנו לחידוש ולהרחבת צי המטוסים. רכישת הA330-300, שנעשית במשותף עם חברת Rolls-Royce & Partners Finance, מעידה על מומחיותה של גלובל ליסינג בביצוע עסקאות ליסינג ייחודיות. אנו רואים בכך אפיק אסטרטגי חשוב לביצוע עסקאות נוספות במטוסים. במקביל, אנו נערכים למימוש ולהארכת הסכמי חכירה של מספר מטוסים בצי שלנו עד סוף השנה. מהלכים אלה, יחזקו את תזרים המזומנים ואת איתנותה הפיננסית של החברה, להמשך הצמיחה בשנים הקרובות".

במסגרת העסקה, רכשה גלובל ליסינג את גוף המטוס, כאשר חברת Rolls-Royce & Partners Finance ("RRPF"), רכשה את מנועיו. עלות רכישת המטוס והמנועים, ובדמי החכירה, נחלקה בין שתי החברות, כך שגלובל ליסינג נשאה בעלות של כ-12 מיליון דולר בגין רכישת גוף המטוס ו-RRPF נשאה בעלות רכישת המנועים. חלקה של גלובל ליסינג מומן באמצעות מקורותיה העצמיים והיא עתידה לבחון מימון נוסף לעסקה בהמשך. לצורך הגדלת מקורותיה הנזילים, ניצלה החברה את יתרת מסגרת האשראי בסך של 7 מיליון דולר מתוך מסגרת האשראי שהועמדה לה על ידי בנק ישראלי בדצמבר 2015 בסך כולל של 12 מיליון דולר.

חברת גלובל ליסינג צפויה לקבל סך של כ-16 מיליון דולר מתוך סך התקבולים מדמי החכירה המשולמים על ידי החוכרת לנאמנות באמצעותה מבוצעת העסקה. דמי החכירה הינם קבועים ומשולמים מידי חודש מראש, ועתידים לקטון במהלך שנת 2020 בכ-6% עד סיום תקופת החכירה בשנת 2025.

בשנים הקרובות צפויה חברת גלובל ליסיניג לקבל תקבולים בסך כולל של כ-243 מיליון דולר, מתוכם סך של כ-55 מיליון דולר במהלך 12 החודשים הבאים.

חברת התעופה החוכרת את המטוס הנרכש, העמידה לטובת החברה מכתב אשראי בסך שני חודשי חכירה מלאים, כביטחון לעמידתה בהתחייבויותיה על פי הסכם ההחכרה. החוכרת אינה משלמת תשלומים חודשיים בגין השימוש במטוס (רזרבות לשיפוץ), אך העמידה לטובת הנאמנות מכתב אשראי בנקאי להבטחת התחייבויותיה לתחזוקת המטוס אשר עומד על סך של מיליון דולר, ועתיד לעלות לסך של שני מיליון דולר באוגוסט 2016 ובמיליון דולר נוספים בכל שנה לאחר מכן, וזאת עד לסך של ארבעה מיליון דולר באוגוסט 2018.

 

 

 

26/07/2016